erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat opinto-opas - Oulun yliopisto

23. syyskuu 2019 ... Söderholm A, Kivitie-Kallio R, (toim.) ... Koulutusajan pituus kaksi vuotta. ... Neuroradiologian koulutusvastaava on dosentti Michaela Bode.

erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat opinto-opas - Oulun yliopisto - Asiaan liittyvät asiakirjat

erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat opinto-opas - Oulun yliopisto

23. syyskuu 2019 ... Söderholm A, Kivitie-Kallio R, (toim.) ... Koulutusajan pituus kaksi vuotta. ... Neuroradiologian koulutusvastaava on dosentti Michaela Bode.

Opinto-opas 15-16 - Oulun yliopisto

Kasva- tustieteiden tiedekunnan verkkosivuilta www.oulu.fi/ktk löydät myös tietoa opiskelusta. Ellet löydä ... opettajan pedagogiset opinnot osana tutkintoaan.

opinto-opas - Oulun yliopisto

noinnista Oulun yliopiston vastuualueella. Toimikunta ... sähköpostiosoitteessa [email protected] ... se käsittää palvelua akuuttivastaanotto- osastolla ...

erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas - Oulun yliopisto

kehittämisestä ja koordinoinnista Oulun yliopiston vastuualueella. ... pituus on 1 v ja 3 kk ja se käsittää palvelua akuuttivastaanotto-osastolla (vähintään 6 kk) ja.

erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-opas - Oulun yliopisto

Henkilökohtainen ohjaaja (tutor) on erikoistuvan hammaslääkärin tukihenkilö ja ohjaa erikoistuvaa hammaslääkäriä tämän työtehtävissä ja huolehtii laaditun ...

opinto-opas 2017-19 - Oulun yliopisto

Kesätentit järjestetään erikseen sovittuina päivinä kesä- ja elokuussa. ... oikeuden Oulun yliopiston tutkijakoulussa (UniOGS) suorittaa arkkitehtuurin ...

Opinto-opas 2009-2011 - Oulun yliopisto

testistorsio, lasten luunmurtumien ja nivel- vammojen hoito. Lisäksi. Haavan dreneeraus ja abskessin hoito, trake- ostomia, rintarauhasen kirurgia; paikallinen.

TTK opinto-opas 2008-2009 PYO - Oulun yliopisto

1. III. 488052A Introduction to Bioproduct and Bioprocess Engineering 5,0. 3. III. 477401A Termodynaamiset tasapainot. 5,0. 2. II. 477201A Taselaskenta. 5,0. 1.

Luonnontieteellisen tiedekunnan Opinto-opas 2014 ... - Oulun yliopisto

Kesäaikana poikkeavat aukioloajat. ... mäinen lukuvuosi ja toinen syyslukukausi opetetaan Linnanmaan ... kaksikerrosmaa, levymäinen johde, prisma.

opinto-opas 2014 - 2015 oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

ditoitu oulun yliopiston kauppakorkea- koulu, vuoteen 2013 saakka nimeltään taloustieteiden tiedekunta, on perustet- tu vuoden 2000 alussa. kauppakorkea-.

humanistinen tiedekunta opinto-opas 2019–2020 - Oulun yliopisto

HuK = humanististen tieteiden kandidaatti ... not englannin kielessä (902160Y Academic English for ... Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadi-.

Oulun yliopisto - teknillinen tiedekunta: Opinto-opas 2006-2007

31. heinäkuu 2006 ... Oulun yliopistossa tekniikkaa opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan läheisessä yhteistyössä muiden tie- ... Kesätentit järjestetään kesäyliopiston.

humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2013 - 2015 - Oulun yliopisto

Opiskelu muissa Suomen yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa . ... pologia, tekniikan antropologia ja ympäristönsuojelu. Järjestämistapa: Joka toinen vuosi ...

TTK Opinto-opas 2004-2005 - Teknillinen tiedekunta - Oulun yliopisto

lu, tuotekehitys, tuotehaku sekä paperia ja puu- massaa valmistavien koneiden konstruktiotek- niikka. Opintosuunnalla voi syventyä myös ko- neautomaation ...

lisäkoulutusohjelmat opas - Suomen Urologiyhdistys ry

Koulutuksesta pääosa tulee suorittaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ... oftalmologian erityispätevyyden saanut silmälääkäri. Koulutuksen rakenne ja ...

Kiimingin lukion opinto-opas - Oulun kaupunki

7. elokuu 2019 ... tapahtumiin osallistutaan riippumatta lukujärjestyksestä. Yhteisiä tilaisuuksia ovat ... Kajaanin amk-vierailu abeille lokakuussa 2019? Abi-päivä ...

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas

4. marraskuu 2019 ... kauppakorkeakoulussa. Oulun yliopistoon on perustettu koko yliopiston laajuinen tutkijakoulu, University of Oulu Graduate. School (UniOGS) ...

Opinto-opas 2010-2011 - Luonnontieteellinen tiedekunta - Oulun ...

Tentti, välikoe, loppukuulustelu, loppukoe, lopputentti, kuulustelu: rakkaalla lapsella ... Varsinainen opinto-oikeus tarkoittaa, että tutkinto suoritetaan siinä ... sekä Johtaminen ja opetushallinto (tähän on vuosittain muusta sivuainehausta.

opinto-opas 07-09 - Jyväskylän yliopisto

Tenttisalit ilmoitetaan päärakennuksen ala-aulassa sijaitsevalla ilmoitustaululla sekä tiede- ... harjoittelukou- lut toteuttavat tutkintokoulutuksen yhteistyössä.

opinto-opas 3 - Tampereen yliopisto

26 Sep 2008 ... miin perehtyminen. SISÄLTÖ: Entropia ja makrotilojen tilastollinen paino. ... VASTUUHENKILÖ: lehtori Terhi Kaarakka. Opetusmuoto. P1. P2 ... fun. REQUIREMENTS: Final examination and 2 assignments out of. 3. LITERATURE: ... KIRJALLISUUS: Emerging Actuator Technologies: a Micro- mechatronic ...

opinto-opas 09-10 - Jyväskylän yliopisto

tiedekunnan verkkosivuilla osoitteessa http://www.jyu.fi/edu/opiskelu/tentit. ... kasvatuksen kulttuurinen perusta (kasvatusfilosofia, -historia ja -antropologia).

Opinto-opas - Vaasan yliopisto

12. elokuu 2013 ... Kirjaston toimipisteiden tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat: www.tritonia.fi. Tritonia Yliopistonranta. Yliopistonranta 7, 65200 Vaasa. Lainaus ...

Tohtorintutkinnon opinto-opas - Turun yliopisto

Yliopiston luentosalit: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kampukset/Sivut/luentosalit.aspx. Yliopiston saleja voi varata sähköpostilla: [email protected] 4.10.2 Väitöksestä ...

Opinto-opas 2013–2015 - Lapin yliopisto

Sivuaineena yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintoja voivat vapaasti ... Hallintotiede ja soveltava psykologia sekä politiikkatieteet ja sosiologia muodostavat.

Opinto-opas 2017-2018 - Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tehtävänä on tuottaa tieteellistä tietoa ... Oppimateriaali: Yleisopas, tiedekunnan opinto-opas, yliopiston ja ...

Opinto-opas 2016-2017 - Vaasan yliopisto

Käydään läpi myös opiskelijan vaihtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 2. Kulttuuriorientaatio ... Motivaatiokirje tulee palauttaa syyskuun ensimmäiseen ...

opinto-opas 2016 – 2017 - Jyväskylän yliopisto

31. heinäkuu 2017 ... 2.2 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, Akvaattiset tieteet, 180 op. Pääaineen opinnot. Sisältäen bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot: ...

Opinto-opas 2018-2020 - Lapin yliopisto

yhteiskuntatieteiden tiedekunnan matkailututkimuksen oppiaine, Lapin ammattikorkea ... Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä.

opinto-opas 2018-2020 - Turun yliopisto

6. heinäkuu 2018 ... http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/passiivirekisteri/Sivut/home.aspx). Jatko-opinto-oikeus ei muutoin vanhene eli ...

Opinto-opas 2015–2016 - Aalto-yliopisto

WebOodi, josta löytyvät kaikki lukuvuoden aikana tarjot- tavat kurssit ja niiden ... opisto), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ...

kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas - Lapin yliopisto

1. elokuu 2018 ... Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Lapin yliopistossa opettajan pedagogi- set opinnot sisältyvät kasvatustieteiden tiedekunnassa luokanopet ...

jyväskylän yliopisto liikuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas ...

Lukijalle. Tämä opas on tarkoitettu liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunta- ja terveystieteiden koulutusalo- jen sekä maisteriohjelmien ... Opinto-opas löytyy myös osoitteesta http://www.jyu.fi/sport/opiskelu. ... osaa kuvata uuden gerontologisen tiedon tuottamisen periaatteet ... Publication of the Karelian Research Institute 13.

Opinto-opas 2015–2017 - Lapin yliopisto

Kesäopinnot ovat maksullisia myös tutkinto-opiskelijoille. Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös nk. PIA-oikeudella (PIA = päiväopetukseen integroitu avoin ...

opinto-opas osa 1 2004–2005 tampereen teknillinen yliopisto

taus- ja informaatiotekniikan tai tuotantotekniikan (tehdasauto- ... ka mittaus- ja informaatiotekniikka on laajasti sovellettava osaa- misalue, siihen voidaan ...

Hallintotieteiden opinto-opas 2019-2020 - Vaasan yliopisto

28. kesäkuu 2019 ... Kielikeskuksen opinto-opas sekä muiden koulutusalojen opinto-oppaat. Opinto-oppaat ovat saatavilla yliopiston verkkosivuilla osoitteessa.

OPINTO-OPAS 2018–2020 LAPIN YLIOPISTO TAITEIDEN ...

anotaan erillisellä lomakkeella, lomake löytyy tiedekunnan verkkosivuilta. ... naisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen ...