työehtosopimus 2018–2021 - Medialiitto

1. helmikuu 2018 ... 3.5 Poikkeuksellinen jakelu . ... Jakelu voidaan toteuttaa piirejä yhdistämällä, jos kaik- ki jakelussa olevat ... Puhelinnumero, osoite, aukiolo-.

työehtosopimus 2018–2021 - Medialiitto - Asiaan liittyvät asiakirjat

työehtosopimus 2018–2021 - Medialiitto

1. helmikuu 2018 ... 3.5 Poikkeuksellinen jakelu . ... Jakelu voidaan toteuttaa piirejä yhdistämällä, jos kaik- ki jakelussa olevat ... Puhelinnumero, osoite, aukiolo-.

työehtosopimus 2017 – 2018 - Medialiitto

TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON välinen ... luovutaan TES 4.9 kohdan mukaisesta työnanta- ... Työnantaja varaa kantolaukut jakajien käyttöön ja.

TYÖEHTOSOPIMUS 2018–2021 - Finlex

1. helmikuu 2018 ... Työsopimuslaki ei ole tämän so- pimuksen osa. LOMAUTTAMINEN. 2 §. Lomauttamisen määritelmä. 1. Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan ...

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021 (pdf)

yli 10 v. 56 kalenteripäivää. Työnantaja maksaa täyden päiväpalkan ... 0 50- ja 60-vuotispäivinä, jos merkkipäivä sattuu toimihenkilön työpäiväksi. 4.

LOSSEJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2018 – 31.1.2021

1. maaliskuu 2019 ... Losseja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 -. 31.1.2021. Sopimus ... Raaseporin työalue, johon kuuluvat lautat: Skåldö ja.

TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2018 – 31.1.2021 - Ylemmät Toimihenkilöt ...

Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry sekä VR Akava ry. Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. 1.2.2018 ─ 31.1.2021. 1.

työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2021 - Ylemmät Toimihenkilöt YTN

tyvät työpäivät, lasketaan lomapäivien lukumäärä tasoitusjakson arkipäivien mu- ... sitä seuraavat 2 viikkoa eläkkeellä on tasoitusjakso näiden yhteenlaskettu ...

Testaus- ja laboratorioalan työehtosopimus 2018-2021

1. huhtikuu 2019 ... 28 § Osa-ajan palkka ja palkaton poissaolo . ... kuun 2017 peruspalkkoja, joita ovat sellaiset kuukausi- ja tuntipalkat pal- kanosineen, joita ...

Optikoiden työehtosopimus 1.2.2018-28.2.2021 - Finlex

1. helmikuu 2018 ... Korvaus on kahden viikon palkka tai laiminlyödyn työkauden ollessa ... Optikon täydennyskoulutusvelvollisuus määräytyy terveydenhuollon.

tarkastusalan työehtosopimus 1.2.2018-31.1.2021 - Ylemmät ...

Palvelualojen työnantajat PALTA ry sekä Palkansaajajärjestö PARDIA ry ja. Ylemmät toimihenkilöt YTN ry sopivat Paltan Tarkastusalan työehtosopi- muksen ...

Rautatiealan TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2018 – 31.1.2021 - Finlex

1. huhtikuu 2018 ... Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.1.2021, ellei sitä irtisanota ... peruuttamiselle voi syntyä juna- tai ratavauriosta, veturi- tai ... tyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähte-.

Autonrengasalan työehtosopimus 2018-2021 - Teollisuusliitto

Työnantaja hyväksyy kolme päivää tai sitä lyhyemmissä sairauksissa muunkin luotettavan selvityksen kuin lääkärintodistuksen. Karenssipäivän poistuminen.

TYÖEHTOSOPIMUS 2014–2017 - Medialiitto

Työehtosopimus on aiemmin solmittu Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n välillä. Sopimus on siirtynyt ... kohottamiseen tähtäävä, motivoiva palkkaus- ja palkkiojärjestelmä. ... urakkahinnoitteluperusteiden systemaattista keräilyä.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 2018-2021 - Jyty

1. toukokuu 2018 ... Arkipyhät ei- vät kuluta vuosilomapäiviä. Niissä vuosilomalain kohdissa, joissa käyte- tään 12,18 tai 24 arkipäivän käsitettä, tarkoitetaan tässä ...

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 2018-2021 - Julkis- ja ...

1. toukokuu 2018 ... 7 § Vuosilomapalkan laskeminen, kun työaika ja palkka muuttuvat. 17 ... osallistuville opettajille enin- tään: Metsäkoneenkuljettaja- ja.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus 2018-2021 - ja yksityisalojen ...

1. toukokuu 2018 ... 7 § Vuosilomapalkan laskeminen, kun työaika ja palkka muuttuvat. 17 ... 093550. Metsätalousinsinööri, puutalousinsinööri tai vastaava.

Liikenneopetusalan työehtosopimus 1.2.2017 – 31.1.2021 - AKT

1. helmikuu 2017 ... 5. Liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon oppisopimuksella koulutettavan palkka on 85 prosenttia liikenneopettajan taulukkopalkasta.

Vuosikertomus 2018 - Medialiitto

1. heinäkuu 2019 ... Unionimedia Oy. UPC Konsultointi Oy. Urjalan Sanomat Oy. Uudenkaupungin Sanomat Oy. Uutisposti Ky v. Vakka-Suomen Media Osuuskunta.

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus 2020–2021

25. helmikuu 2020 ... YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS. 1. Yrityksen ja ... la Teknologiateollisuus ry ja Ylemmät Toimihenkilöt ry (”liitot”) ovat.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2020–2021 - Teollisuusliitto

4. tammikuu 2020 ... Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävä sel- vitys työnvaativuuden määritystavasta ja määrityksessä nouda- tettavista periaatteista.

AHTAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 – 31.1.2019 (31.1.2021)

1. helmikuu 2016 ... Lappeenranta, Loviisa, Naantali, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Tornio, Turku, Vaasa ja ... vappupäivä, juhannusaatto sekä itsenäisyyspäivä.

Uutismedia verkossa 2018 - Medialiitto

Maaseudun Tulevaisuus verkossa. Suomen ... Maaseudun Tulevaisuus. BBC News ... on todennäköisesti ollut edullisia tutustumistarjouksia. Neljänneksi ...

Kaupan automiesten työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2021 - Finlex

1. helmikuu 2017 ... Hälytysraha on 2 tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi. 9 § Lisät. Ilta- ja yölisä. 1. Kello 18.00–22.00 tehdystä ...

Liite Kh 8.1.2018 Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018 - 2021.pdf

1. tammikuu 2018 ... vuokra-asunnot. Tampereen kaupunkiseudun maankäytön ja asumisen työryhmä (MASTO) on omalta osaltaan hyväksynyt kokouksessaan ...

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018-2021 - Kemi

11. joulukuu 2017 ... miljoonan euron tehdasinvestoinnista EU:n direktiivipäätösten jälkeen vuonna 2018. Matkailun ympärivuotisen Lumilinna -konseptin ...

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021 - Mikkeli

11. joulukuu 2017 ... Esedu vie eteläsavolaista amma- tillista koulutusta ja rakentaa maakunnan ... Isopata ja tuotantosuunnittelija. Ruokalistat: tuotantosuunnittelija.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021.pdf

vausta, vaan omaisuus otetaan esitettyjen lakiluonnosten mukaisesti ilmaiseksi. Kunnat ovat ... Tätä tehtävää varten EKJH ylläpitää Kukkuroinmäen aluejätekes-.

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020

23. maaliskuu 2018 ... Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja ... Jatkossa erityistekijälisän ja henkilökohtaisen lisän maksuperusteet ...

TYÖEHTOSOPIMUS 2017–2018 - Finlex

Työehtosopimuksessa tai työlainsäädännössä määriteltyjä vähimmäisehtoja ei voida sopimuksella alittaa. Page 12. 12. Page 13. 13.

lattianpäällystysalan työehtosopimus 1.5.2018 ... - Rakennusliitto ry

1. kesäkuu 2018 ... 3. SISÄLTÖ. Lattianpäällystysalan työehtosopimus. 7. TES. Sopimus ... työnantajan välisestä yhteistoiminnasta lattianpäällystys-.

AVAINTA työehtosopimus 2018.pdf - Kokkolan JHL ry

4. kesäkuu 2018 ... AVAINTES:n Liitteen 1 2 §:n 1 momentin mukainen vähimmäisperuspalkka on 1.5.2018 alkaen 1583,92 euroa ja. 1.4.2019 alkaen 1602,93 ...

Terveyspalvelualan työehtosopimus (EK) 1.2.2017 – 31.1.2018 ...

1. helmikuu 2017 ... VERTAILU. 2017. Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus. 1.2.2017 – 31.1.2018 ... Palkka määräytyy peruspalkkana, joka sisältää arvion työntekijän työtehtävistä ... lastentarhanopettaja, sosionomi, fysioterapeutti,.

maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus 1.5.2018–30.4 ... - Finlex

1. toukokuu 2018 ... Rakennusliitto ry:n asiamiehillä on oikeus tämän työehtosopimuksen ... Työntekijän lomautus ei voi alkaa ennen kuin työaika on tasoittunut ... Kalenterivuoden aikana kertynyt vapaa on annettava työntekijälle vii- ... loman. 2. Lomaraha. Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen vuosilomapalkkansa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 1.2.2018–31.3 ...

työntekijän työnantajalle vuokratyöntekijän tämän työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmän ja vuokratyöntekijälle hänen vuokrasopimuksen perusteella ...

työehtosopimus 2018–2019 - Journalistiliitto

Talvilomapäiviksi lasketaan kaikki työvuorojärjestel- män mukaiset työpäivät. 3. Talvilomapalkka. Talviloman ajalta työntekijälle maksetaan työvuoroluettelon.

TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2018–31.12.2020

15. helmikuu 2018 ... Palkantarkistukset. 3.1 Palkankorotukset vuonna 2018 ... Jos annettava vapaa sisältyy em. säännöllisiä työpäiviä kartuttavaan aikaan katsotaan.