materiaalit - Vantaan kaupunki

... KUKA ON JÄRSINYT TÄTÄ KÄPYÄ? KENEN KAKKA TÄÄLLÄ ON?" ... KETUN POIKASET PAINAVAT SYNTYESSÄÄN VAIN PIENEN BANAANIN. VERRAN!

materiaalit - Vantaan kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

materiaalit - Vantaan kaupunki

... KUKA ON JÄRSINYT TÄTÄ KÄPYÄ? KENEN KAKKA TÄÄLLÄ ON?" ... KETUN POIKASET PAINAVAT SYNTYESSÄÄN VAIN PIENEN BANAANIN. VERRAN!

Länsi-Vantaan peLtojen ja niittyjen hoidon ... - Vantaan kaupunki

lehtokorvasieni. Hoidon tavoite. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Avoimuuden säilyttäminen ja lisäämi- nen. Kulttuuriympäristön hoito. Kunnossapito.

Vautsi - Vantaan kaupungin henkilöstölehti 3/2019 - Vantaan kaupunki

[email protected]). VANTAA MITTAA. TOIMITILOJENSA. RADONPITOISUUKSIA. Vantaan kaupunki on tehnyt suunnitelman sii- tä, missä järjestyksessä ...

YK0048 Vantaan yleiskaava 2020 taloudellisten ... - Vantaan kaupunki

9. syyskuu 2019 ... esimerkiksi liikennehankkeiden taloudelliset vaikutukset. Projektia on ohjannut Vantaan kaupungilta suunnittelija Anna-Mari Kangas, yleiskaa-.

Vantaan historiallisen tiestön inventointi 2018 - Vantaan kaupunki

kulantien linjaus. Suuren Rantatien vanhat linjaukset on luokiteltu joko R1- tai R2 -kohteiksi. Viinikkalantie, joka er- kanee Kuninkaantieltä todennäköisesti osa.

Itä- ja keskI-Vantaan peltojen ja nIIttyjen hoIdon ... - Vantaan kaupunki

tuottamilla terveysvaikutuksilla on todennä- ... putki, vuohenputki, nokkonen ja takiainen. Paikoin ... nen, pelto-ohdake, voikukka ja vuohenputki. Niitylllä kasvaa ...

Vantaan kaupungin tytär- yhtiöiden vuosikooste ... - Vantaan kaupunki

31. joulukuu 2016 ... denhoidon liikelaitos ja kaupungin eläinlääkäri. ... Hakunilan jalkapallon ylipainehalli, valmistui keväällä 2016, investointikustannus 0,6 meur, ...

Vantaan kaupungin osallisuusmalli – Osallistu ... - Vantaan kaupunki

tyy päätöksentekoon. Vantaalainen voi äänestä itseään parhaiten ... www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri. Vaikuttaja-päivä ja Mini Vaikuttajatapah- tumat.

Vantaan tieto- ja viestintä- tekniikan ... - Vantaan kaupunki

... on Office. 365 -palvelu, jonka osalta voidaan toteuttaa erillinen projekti näille oppilaitoksille. Opetusverkon ko- neilla on kotisivuna Eduvantaa-sivusto, jonne ...

Vantaan viheralueohjelma 2011 - 2020 - Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungin uusi viheralueohjelma 2011-2020 on valmistunut. Viheralueyksikkö aloitti ... Vantaa, tekninen toimiala, puisto-osasto. Vantaan kaupunki ...

Vautsi – Vantaan kaupungin henkilöstölehti 2 ... - Vantaan kaupunki

(Alennus ei koske seurojen järjestä- miä yhteistyöjumppia.) Saadaksesi edut sinut tulee ilmoittautua edunsaajaksi. Webropol-linkin kautta. Löydät linkin ...

Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja ... - Vantaan kaupunki

Helsinki Vallila | Helsingfors Vallgård. 2. 3. 2. 2. 2. Typpidioksidi | Kvävedioxid (NO2) ... Skeittihallit | Skateboardhallar. 1. Jalkapallohallit | Fotbollshallar. 1.

11.3.2017 Vantaan kaupungin asukaslehti - Vantaan kaupunki

11. maaliskuu 2017 ... vinen kauppakassi kestokassiin. Myös lahjoissa kannattaa ... Prisma. Aurinkosähkökartoituksissa sel- vitettiin, paljonko kussakin kiinteis- tössä voisi tuottaa ... MARJA JÄRVENPÄÄ/ ILMASTOKATU. Lue lisää ilmastokatu.fi.

Marja-Vantaan alueen matelija- ja ... - Vantaan kaupunki

Suomessa luonnonvaraisina eläviä matelijalajeja on viisi: kaksi liskolajia sisilisko (Zootoca vivipara) ja vaskitsa (Anguis fragilis) sekä kolme käärmelajia kyy.

Vantaan yleiskaavan 2020 luonnos - Vantaan kaupunki

31. toukokuu 2019 ... Porttipuistossa alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa yhteensä ... on tiva– ja autokaupan lisäksi myös tavaratalokauppaa (Tokmanni).

Vantaan virtavesiselvitys 2010-2011 - Vantaan kaupunki

siirtämään allikkosalakoita muutamiin paikkoihin. Etelä-Suomessa. ... Tuomenpuro, J. & Koli, L. 1993: Allikkosalakka löytyi Suomesta. Suomen kalastuslehti ...

vantaan väestö 2017/2018 - Vantaan kaupunki

Elinajanodote. Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden ... 2.21 Maahan- ja maastamuutto maittain vuonna 2017.

Vantaan kasvillisuuden käytön periaatteet - Vantaan kaupunki

Työssä esitellään Vantaan kasvien käytön visio sekä tarkemmat ... kaitakin oireita. Myrkyllisten kasvien käyttöä ... Vantaalla kanit eivät kuitenkaan ole toistaiseksi ...

Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden ... - Vantaan kaupunki

30. syyskuu 2018 ... Hallituksen pj. Tommi Valtonen. Toimitusjohtaja. Pertti Laukkanen. Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä.

vantaan kaupungin tilinpäätös 2017 - Vantaan kaupunki

28. toukokuu 2018 ... TP 2016 TP 2017 ... Yhtiö siirtyi Vantaan kaupungin tuottamasta laskutuspalvelusta yhtiön omissa nimissä tapahtuvaan laskutus- palveluun.

vantaan kaupungin tilinpäätös 2014 - Vantaan kaupunki

31. joulukuu 2014 ... henkilöstökuluissa (sisältäen Seurelta ostetut henkilöstöpalvelut) noin 0,140 milj. euroa (2 %) sekä palveluiden ... JEESI Nuorten tieto ja.

vantaan kuvataidekoulu opetussuunnitelma 2018 - Vantaan kaupunki

30. toukokuu 2018 ... Vantaan kuvataidekoulun opetussuunnitelma perustuu OPH:n ... Kuvataidekoululla on viisi opetuspistettä eri puolilla Vantaata, mikä lisää.

Vantaan moderni teollinen rakennusperintö - Vantaan kaupunki

Keskusvarasto 1:n yhteydessä toiminut kahvipaahtimo on tyhjil- lään. Siinä on ... Suuret varastohallit ja kahvipaahtimo ovat valmistuneet 1 66, ... Torvikoski, Oulu.

Vantaan kaupunki Vantaan Akselin kaavarunko I Nro 062200 ...

13. kesäkuu 2011 ... Kuvat 1 ja 2 kannessa: Kaavarunkovaihtoehto 1 lounaan suunnasta nähtynä (yllä, liite ... Honkanummen hautausmaa-alue sijoittuu välittömästi ...

vantaan kaupungin toimenpiteitä itämeren ... - Vantaan kaupunki

KUV a p. Irjo. K osonen. Kuva 6. Luonnontilainen rantavyöhyke. KUV a anna ojala. Kuva 7. Hevosmetsuri tekee taiten metsänhoitotyöt vaativissa kohteissa.

Vantaan pienvesien tutkimus- raportti - Vantaan kaupunki

1. heinäkuu 2015 ... Pirkka Weijo. 2015 ... Vaellusesteenä toimivat tierummut Pirjonpolulla (kuva: Pirkka Weijo). ... natrium, kalium, kalsium, magnesium (katio-.

vantaan kaupungin hulevesien hallinnan ... - Vantaan kaupunki

Valokuvat 2 ja 4 on otettu Helsingin Arabian Verkatehtaan läheisyy- destä. Kuva 6 on otettu ... löin vesi nousee piha-, pysäköinti- tms. alueille. Tontilta pois-.

vantaan ekologiset yhteydet - Vantaan kaupunki

taminen/Kaavoitus/Keravan%20luontoselvitys%202014.pdf. Liikennevirasto 2018: Hirvivaroitus- ja aidat-aineistot on ladattu Liikenneviraston. Katselu- ja ...

Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys ja - Vantaan kaupunki

27. lokakuu 2015 ... Vantaan kaupan maankäytön suunnittelu- ja kaavoitustilanne ......... ... sa markkinoille, koki Tikkurilan keskusta asiakaskadon ja samalla ... Kaivokselan kehittyessä asuntovaltaiseksi siirtyvät alueen autokaupat Hämeenlinnan-.

vantaan koulujen liikenneturvallisuusselvitys - Vantaan kaupunki

2. huhtikuu 2004 ... Saareke ( tien levennys saarekkeen kohdalla eteläpuolelle). S ... siirrettävä tonttiliittymän länsipuolelle. Itäpuolelle mahtuu). S. Laajavuorentie.

VANTAAN KAUPUNGIN OPPILAITOKSET ... - Vantaan kaupunki

Koulunjohtaja Anna-Kaisa Kolu. 050-304 4367. Luokat 1-6. 01680 Vantaa ... Opinto-ohjaaja Mika Sjöberg. 050-304 2075 ke,to. 01030 Vantaan kaupunki.

vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset - Vantaan kaupunki

18. kesäkuu 2018 ... Jokaiselle oma ovi. Osa vantaalaisista tarvitsee tukea elämäänsä ja apua asumiseensa tai sen järjestämiseen. Kaupungin tavoitteena on, että ...

Länsi-Vantaan luonnonsuojelualueita - Vantaan kaupunki

vesiherne ja villapääluikka. Suon itäreunan vetisiltä luhta- ja korpialoilta löy- tyy tervaleppiä, ranta-alpeja ja vehkoja. Tutun suokasvin, vaivaiskoivun kahdesta ...

vantaan varhaiskasvatus- suunnitelma - Vantaan kaupunki

Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ...

Vantaan Krapuojan ja Kormuniitynojan ... - Vantaan kaupunki

Akvaattiset tieteet / limnologia. Kesäkuu 2011. Julkaisija. Vantaan kaupunki,. Maankäyttö ja ympäristö,. Ympäristökeskus. Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa.

vantaan lähes nollaenergiapäiväkotikonsepti - Vantaan kaupunki

14. lokakuu 2014 ... Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy. Ab Case Consult Ltd. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Climaconsult Finland Oy. Projectus Team ...