Niirala kaavaselostus

Niiralan osayleiskaavan tarkistus, Tohmajärven kunta. Sivu 2(44) ... teen mukaan rajanylittäjien määrä kasvaa nykyisestä 1,6 miljoonasta vuoteen 2030.

Niirala kaavaselostus - Asiaan liittyvät asiakirjat

Niirala kaavaselostus

Niiralan osayleiskaavan tarkistus, Tohmajärven kunta. Sivu 2(44) ... teen mukaan rajanylittäjien määrä kasvaa nykyisestä 1,6 miljoonasta vuoteen 2030.

Vt 9 Onkamo-Niirala yleissuunnitelma - Väylä

27. syyskuu 2018 ... Niiralan rajaliikenteen henkilö- ja tavaraliikenteen ennusteet perustuvat päivitettyyn rajaliikkuvuusennustee- seen, joka on esitetty liikenne- ja ...

Valtatien 9 parantaminen välillä Onkamo–Niirala, YVA ... - Ymparisto.fi

mon ja Niiralan välillä Tohmajärven kunnan alueella. Valtatien kehittämisessä varaudutaan rajaliikenteen kas- vuun. Tavoitteena on sekä rajaliikenteen ja ...

Valtatien 9 parantaminen välillä Onkamo–Niirala, Tohmajärvi - Väylä

Niiralan rajanylityspaikka aloitti toimin- tansa vuonna 1945 rautatieliikenteen rajanylityspaikkana. Maantieliikenne ra- janylityspaikan kautta alkoi vuonna 1964.

Kaavaselostus

Tämä kaavaselostus liittyy Padasjoen kunnanvaltuuston 3.7.2000 § 22 hyväksymiin ... eteläosassa Perttu ja Pirjo Aholan tilalla on kolme vuokramökkiä. Mökkien.

Kaavaselostus - toholampi

2. toukokuu 2016 ... Tv- osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät ... jotta mahdolliset lähetyshäiriöt pystytään minimoimaan (Viestintävirasto 2013 ja 2014). Myös ... jolloin tuulipuisto voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2018. 8.2.

kaavaselostus osa 1/(2) - Rovaniemi

Keskimääräistä nopeammin kasvavat tilaa vaativa erikoiskauppa, tietotekninen erikoiskauppa, terveys- kauppa, urheilukauppa ja sisustuskauppa. Ennuste on ...

Kaavaselostus - Ilmajoki

31. elokuu 2015 ... Perusteluna on, että Ilmajoen Sähkökoje Oy on ensimmäinen yhtiö, joka rakensi teollisuushallin. Lasipajantien varteen. Mielipiteiden huomioon ...

Kaavaselostus - Suonenjoki

25. helmikuu 2013 ... suuden jätevesien määrän kasvavan 10 % vuoteen 2009 verrattuna. ... nen, vuoden 2011 keskimääräinen ajoneuvoliikenne oli 57 ajon./vrk. ... on arvioitu riittävän monipuolisesti, ottaen huomioon alueen sää ja tuuliolo-.

Kaavaselostus - Rajakiiri

6. helmikuu 2017 ... kaa. JA TEKNIIKKA va 3. Kemi-To mayleiskaava- nen. Kaava-al ri- ja rannikk min, Keminm mamaakunt ympäristömi akuntakaava kalan tuulivo.

773 kaavaselostus - Kangasala

on koululaisten käytössä. Liutun uimaranta on lähettyvillä. ... Koko Liuttu ja erityisesti Kaukajärvi ja sen ranta-alueet tulevat kärsimään liiallisesta rakentamisesta ...

kaavaselostus - Kemiönsaari

Suunnittelualueella on päivittäistavarakauppoja Hiittisissä ja Rosalassa. ... miseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin sää-.

Kaavaselostus - Lohja

29. elokuu 2018 ... Karjalohjan läpi menevästä päätieltä (Keskustie) haarautuu Harjunrinne niminen katu, ... lu ja kirjasto sijaitsevat taajaman pohjoispäässä ja.

kaavaselostus - Kaavi

16. marraskuu 2018 ... Kaavin kirkonkylän yleiskaavan päivitys on käynnistynyt vuonna 2017. Päivitystarpeet on ... Kaavin taajama-alueen kohdalla ei ole rauta-.

Kaavaselostus - Kalajoki

4. helmikuu 2020 ... Pääosa kaava-alueesta on Kalajoen kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsevat lisäksi Rakennus- hollari Oy:n ja JT-Kiinteistöjen tontit.

Kaavaselostus liitteineen

8. helmikuu 2012 ... alue on maakuntaa laajempi käsittäen sekä naapurikunnat että erityisesti kaupallisen palveluver- ... Kokkolan satamaväylän ruoppauksella saattaa olla vaikutusta muinaismuistoihin. ... Yhdystie 7713 Riipasta Vuolteelle.

750 kaavaselostus - Kangasala

1. KANGASALAN KAUPUNKI. TEKNINEN KESKUS. LEMETYN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LINKOSUO. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. PÄIVÄYS. 11.6.2019.

kaavaselostus - Siikalatva

1. helmikuu 2018 ... KESTILÄN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA. LUONNOS 14.2.2018 ... Alueesta on käytettä- vissä myös ortoilmakuva vuodelta 2014.

Kaavaselostus - Asikkalan kunta

29. toukokuu 2017 ... Kalkkistenkosken sulissa viihtyy talvella telkkä, koskelot, laulu- ... TENKOSKI Kalkkistenkoski on arvokas rakentamattoman koskialueen ja van-.

kaavaselostus - Senaatti-kiinteistöt

Kaupunkirakenteellinen sijainti. Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alue sijoittuu Hyrylän keskustan ... päässä ja Hyrylän yläaste ja lukio 800 m päässä.

kaavaselostus, osa 1/2 kh 09.04.2018 § 142 - Rovaniemi

11. huhtikuu 2018 ... Suunnittelualue on Rovaniemen kaupunki. 1.3 ... 4.2.3 Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaava . ... (opiskelija-asunnot, palveluasuminen ja.

Kaavaselostus liitteineen - Pälkäne

8. kesäkuu 2018 ... ttipalsami, karhunköynnös ja v iitapihlaja. -an g ervo. 6. Jä ttip a lsa m i. 7. Kome alu p iini. Ku v a. 1. 0 . Haitalliset v ieraslajit jättipalsami ja k a.

Kaavaselostus - Janakkalan kunta

mahdollinen autopesula sijaitsevat Turengintieltä katsoen liikerakennuksen takana. ... tunnelit vihdoin aukesivat, tai kun kauppakeskus Goodman rakennettiin ...

Kaavaselostus - Savitaipaleen kunta

19. maaliskuu 2018 ... rantakohteissa (Olkkolan kartano, Karhurinteen loma ja Kuhaniemi) sekä hostellimajoitusta vanhalla. Kirkonkylän koululla. Kirkonkylän muista ...

Kaavaselostus - Äänekosken kaupunki

10. tammikuu 2020 ... Hiskinmäki. Kunta. Äänekosken kaupunki. Kaavan nimi. Hiskinmäen asemakaava. Kaavalaji/toimenpide. Asemakaava ja asemakaavan ...

Kaavaselostus - Rauman kaupunki

7. maaliskuu 2018 ... Vanha Rauma – Kaupunkiarkeologinen täydennysinventoin , ... Suunni elualue on kokonaisuudessaan asemakaavoite ua ja osayleiskaavalla ...

Kaavaselostus - Hyrynsalmen Kunta

16. maaliskuu 2016 ... Metsola 33. 56. Törmälä 32. 57 ... Paljakan matkailu- ja hiihtokeskus sijaitsee noin 13 kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella. 4.13.2.

kaavaselostus (pdf) - Mänttä-Vilppula

9. huhtikuu 2018 ... Asemakaavan muutos koskee: Mänttä-Vilppulan 7. kaupunginosan kortteleita 7046, ... Kaavoitettava alue sijaitsee Mäntän Isossaniemessä.

Kaavaselostus, ehdotusvaihe - Lohja

8. joulukuu 2016 ... ja läheiset ry:n sekä WH-Asunnot Oy:n toimipiste. Karnaistenkadulla korttelissa 4 oleva omakotitalo on toistaiseksi kaupungin väistötilana eri ...

kaavaselostus - Loviisan kaupunki

LOVIISA. 10.9.2014 täydennetty, 4.2.2015. Dnro. 575/2014. Loviisan kaupungin kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto. 1. ASEMAKAAVAN ... autokoulu. (Olle Sirén.) ...

Strateginen yleiskaava, kaavaselostus

15. toukokuu 2019 ... alueelle, Lehmon eritasoliittymän alueelle sekä Uuron eritasoliittymän alueelle. Raatekankaan/Raatesuon alue laajentaa Joensuun puolella jo.

Iin keskustaajaman osayleiskaava, kaavaselostus

8. helmikuu 2016 ... huoltoasema, tilaa vaativan erikoistavaran kauppa ja kuntosali. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Iin keskustatoiminto- jen ...

Kaavaselostus - Österbottens förbund

29. syyskuu 2008 ... Virkistysarvot ja -paikat, Vassorinlahti. mv-5. LAIHIA. Kulttuuri: Ainutlaatuinen, rikas rakennus- ja muinaisjäännöskanta. mv-6. VÖYRIN ...

Kaavaselostus Kaavin kunta

Muun kuin sauna- rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, ...

KAAVASELOSTUS JÄMSÄN KAUPUNKI

Pöyry 2007. Jämsä, Himos-Päijänne Master Plan. Pöyry, FCG 2008. Jämsek Oy, Keski- ja Länsi-Himoksen alueen pintavesien käsittely. Groundia Oy 2008 ...

Kaavaselostus (pdf) - Uudenmaan liitto

15. helmikuu 2010 ... Kansainvälisiä yhteyksiä edustavat Porvoon Kilpilahden sa- tama ja Valkon satama Loviisassa. Itä-Uudenmaan aluerakenteen merkittävin uusi ...