kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit - Helda - University of Helsinki

22. maaliskuu 2016 ... Veikkaus Oy:n toimintakertomuk- set 2005, 4 ja 2009, 19. 278 SKS. KRA Veikkausperinne talteen!, Veikkaus 7, 14725/16351. 279 SKS. KRA.

kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit - Helda - University of Helsinki - Asiaan liittyvät asiakirjat

kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit - Helda - University of Helsinki

22. maaliskuu 2016 ... Veikkaus Oy:n toimintakertomuk- set 2005, 4 ja 2009, 19. 278 SKS. KRA Veikkausperinne talteen!, Veikkaus 7, 14725/16351. 279 SKS. KRA.

Vol. 5 no. 2 - Helda - University of Helsinki

2. joulukuu 2016 ... Pahan kukkia. Valikoima 4.p. Suom. Yrjö Kaijärvi. Helsinki: Otava. Baudelaire, Charles 2011. Pahan kukat [Les fleurs du mal, 1857] ...

Tunturit 8 - Helda - University of Helsinki

Suhteellisen niukkalumisilla paikoilla rakkakivikko on kartta- (Rhi- zocarpon spp.) ym. rupijäkälien kirjomaa. Maantieteellinen vaihtelu: Ei ole. Liittyminen muihin ...

Sakkomenettely - Helda - University of Helsinki

Laatija: Henrik Myllynen. 014155899 ... Juho Henrik William Myllynen ... Tolvanen, Matti: Hallinnolliset maksut vähäisten tieliikenteen rikkomusten sanktioina,.

Msit No.pdf - Helda - University of Helsinki

2. marraskuu 2015 ... Pohjois-Amerikan intiaanit, mi'kmaq-intiaanit, henkinen perinne, ympäristökysymykset, ... Cree-intiaanikansaan kuuluva tutkija Shawn Wilson.

Suot 4 - Helda - University of Helsinki

frigidus), kurjenjalka (Comarum palustre), korpiorvokki. (Viola epipsila) ja suo-orvokki (V. palustris). Varpuja on sen sijaan selvästi vähemmän kuin aitokorvissa.

moscow - Helda - University of Helsinki

In his article, Professor Tomi Huttunen discusses the poet and visual artist ... Хуттунен обсуждает «некрологи» поэта и визуального художника. Дмитрия ...

Musiikkikasvatus - Helda - University of Helsinki

28. marraskuu 2008 ... maan esimerkiksi tulevaa työympäristöään ja oppilaitaan. Vastaavasti ... Maan korvessa kulkevi… Joh- ... chord, gesture, phrase, and other ...

Ray Langenbach - Helda - University of Helsinki

19 Apr 2008 ... which also Antti Salminen and Tere Vadén propose. I find the artis-. 47 ... Olarte, Marek Pluciennik, Megan Snowe, Hannu Tuisku, Johannes. Vartola ... Hannula, Mika, Juha Suoranta & Tere Vadén 2005. Artistic ... Curator talk by Jack Persekian, Al Ma'mal Foundation for Contemporary Art,. 2011. 8.

helsinki university of technology - Helda

21. tammikuu 2016 ... Taulukko 5: Kahden nopan summien todennäköisyydet . ... jos halutaan tutkia monimutkaisempia yhdistelmiä tai tutkia vaikka Yatzy-pelin,.

arkiajattelu - Helda - University of Helsinki

Susanna Lähteenojan ja Kati Kärkkäisen Mindfulness ja sosiaalisen tiedon käsittely tuo ”tietoiseksi ... kenään erilaisia sisällöllisesti, määrällisesti ja laadullisesti, oli hämmäs- tyttävää todeta kuinka paljon ... Sinikka Outinen. Riikka Palonkorpi.

väitöskirjassaan - Helda - University of Helsinki

Valter Jung tunnetaan lisäksi sisustus- ja huonekalu- suunnittelijana. Valmistuttuaan arkkitehdiksi 1902 hän työskenteli Lars. Sonckin avustajana ja piirsi ...

3 Sirkus - Helda - University of Helsinki

11. huhtikuu 2016 ... 8.2 Puvun matka mielikuvista konkretiaan . ... teatteri-, tanssi-, ooppera- ym. esityksen puvut. ... 1998 Talvisirkus Tähti, ohjaus Arja Pettersson.

ATH vol 2 - taittoversio - Helda - University of Helsinki

The shop sign of a coffee shop that follows is another, more complex, case of an index (figure 2). There is ... HalpaHalli 2011: www.hhnet.fi [Gelesen 12.9.2011.].

Pro gradu - Helda - University of Helsinki

Tutkimukseni alkaa lyhyen taustaolettamusten läpikäynnin jälkeen ... Huonokuntoinen turkki 14 ... Esimerkiksi Tallinnasta Helsinkiin matka-aika on lyhyt ja.

sinimailasen - Helda - University of Helsinki

16. huhtikuu 2018 ... Sinimailanen (Medicago sativa L.) on kiinnostava kasvi ... kotimainen valkuaiskasvien viljely ei riitä kattamaan kotieläintuotannon tarvetta.

töysä - Helda - University of Helsinki

3. huhtikuu 2019 ... Linnanen ja Niina Paasovaara. Heidän työpanostaan käytettiin ... jonne yhdisti perintötila tai lomamökki. Keskusteluissa viitattiin toistuvasti ...

Perhepiirissä - Helda - University of Helsinki

suuruudesta tai erojen syistä mitä mieltä tahansa, palkkaerot heijastuvat perheen sisälle konkreettisiksi puolisoiden välisiksi tuloeroiksi. Anita Haataja ja Ulla.

teoria - Helda - University of Helsinki

16. tammikuu 2007 ... konstituutio-ongelmaa on poliittista aikalaisdiagnoosia ... horisontaalisesti koko modernin yhteiskunnan konstituutiota, sen logiikkaa ja arkki-.

Kehittämistutkimus - Helda - University of Helsinki

Nykyaikana mausteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi, koska niitä on ... kemiallisten yhdisteiden rakenteet on esitetty Taulukossa 2.4.12. ja piparjuuri ...

Finland's - Helda - University of Helsinki

17 Aug 2015 ... Eno [Joensuu]. North Karelia. Eno Churchyard; Enontie 28 (62°47'25.4”N. 30°10'05.4”E). Inaugurated in 1967 on behalf of the parish society by ...

Motivaatio - Helda - University of Helsinki

19. elokuu 2016 ... Differentiaalipsykologisen näkökulman mukaan taipumus prokrastinoida selittyy persoonallisuuden piirteillä (Klingsieck ym., 2013: 26).

kemiauutiset - Helda - University of Helsinki

Vaatimattomana tavoitteenamme on saada aikaan ainakin Euroopan parhaiten toimiva kemian laitos. Helsingin yliopiston kunnianhimoisena tavoitteena on ...

väitöskirja - Helda - University of Helsinki

29. marraskuu 2013 ... tai vanhat teoriat eivät ole riittäviä selittämään ilmiötä kokonaisuudessaan. Tällai- ... sarjatuotantona luokiteltiin piensarjat ja mallistot alaluokkaan. Kalusteet (huone- ... Askon huonekalutehtaan tunnussävelenä. Nykypäivän ...

360 Degrees - Helda - University of Helsinki

... narrative, text, and absurd theatricality. Feminism, nudity, ... The narrator Katja Kiuru in the auditorium on Harakka island. Photograph: Mari Keuro © Annette ...

Muokkaus - Helda - University of Helsinki

kehitetty kylvökone. ... VM. R. Vuosi kylvö pvkylvö pvkylvö pv puinti puinti puinti. Kyntö. Kultivointi Lapiorullaäes. 2000 9.5. 9.5. 9.5. 11.9. 11.9. 11.9. 25.9. 25.9.

1 johdanto - Helda - University of Helsinki

6. maaliskuu 2016 ... Turkkilainen tupakoi. Blogikirjoitus julkaistu 7.1.2008. Haettu. 2.5.2013 osoitteesta: http://www.halla-aho.com/scripta/turkkilainen_tupakoi.html ...

microtia - Helda - University of Helsinki

24 Jan 2014 ... Mikrotia 1-06. Ulkokorvan kehityshäiriöt – tietoa tutkimuksesta. Otamme teihin yhteyttä, koska Teitä / lastanne on tutkittu HYKSin Huuli- ja.

Ruovikot ja merenrantaniityt - Helda - University of Helsinki

Turun Friskalanlahden, Särkilahden ja Kulhon lahtien pesimälinnusto. ... Penijõen kartano. Ruokolampare ... Kulhon pohjoisen ja eteläisen lahden ruovikon yh-.

Seikkaillen suomea - Helda - University of Helsinki

roinen koodi etsimällä ja ratkomalla huoneessa olevia johtolankoja. ... kynällä painottaen hän antaa säännön: kotoisin-sanan rektio on elatiivi (kotoisin sta,.

Oppijoiden suomi - Helda - University of Helsinki

suomi on ensimmäinen vieras kieli, 27 % on opiskellut yhtä, 24 % kahta, 27 % kol- mea, 9 % neljää, 7 ... (3) Nuoret yleis- (poni, ralli, taksi), erikois- (banaani ...

Verbi verbistä - Helda - University of Helsinki

18. helmikuu 2018 ... Varsinkin monisäikeisiä aspektuaalisia ja modaalisia kysymyksiä ratkot- ... esiintyä elatiivi- ja illatiiviadverbiaalit sekä joukko väylän tai reitin ...

Kohti pelisivistystä - Helda - University of Helsinki

25. tammikuu 2020 ... Nuorten kertomuksissa vanhempien asenteet pelaamista kohtaan vaihtelivat ... Silvennoinen, Teresa Tenkanen, Salla Karjalainen, Kaisa Luhtala ja Kari ... nuorempana tohtoriksi väitellyt Pekka Meriläinen, nukkui pois hieman ...

Arvot ja arviointi - Helda - University of Helsinki

muu tekijä oppimistilanteessa (Virtanen, Postareff & Hailikari 2015). Erityisesti ... jos kesäiltana tuulee kovasti, tarkoittaa se usein sadetta, puut paukkuu.

Selittämätöntä selittämässä? - Helda - University of Helsinki

12. tammikuu 2019 ... Poseidonin lapset oli aineistoni vähiten eksplikoitu teos. Koheesion tasolla se on niin uskollinen alkutekstille, että järkeistämisen kategoriaa on ...

kompleksinen yhteisökriisi - Helda - University of Helsinki

sen huijaus 2015. Myrskyn ja kaatu- vien puiden ai- heuttamat ... esta. Aineisto kertoo toi- minnan alun, lope- tuksen ja välillä ta- pahtuneen. Kriisiorgan- isaation.