Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava ... - Kuntaliitto

19. kesäkuu 2019 ... sallia kaksisuuntainen polkupyöräliikenne lisäkilvellä H12.10 varustettuna tekstillä "Ei koske". ▫ Merkki E14.2 sijoitetaan tien suuntaisesti.

Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava ... - Kuntaliitto - Asiaan liittyvät asiakirjat

Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava ... - Kuntaliitto

19. kesäkuu 2019 ... sallia kaksisuuntainen polkupyöräliikenne lisäkilvellä H12.10 varustettuna tekstillä "Ei koske". ▫ Merkki E14.2 sijoitetaan tien suuntaisesti.

Yksityistielaki uudistuu! -webcast - Kuntaliitto

16. tammikuu 2019 ... ➢kaupungistumisesta huolimatta yksityisteiden merkitys on kasvussa. • Lain yhtenäinen rakenne ja selkeys lukuisten osauudistusten myötä.

Kuntien tulevaisuus - Kuntaliitto

vuonna 2017. Vaikka tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti pyydetty arvioimaan kuntien lukumäärää tulevaisuudessa, vastaajien ensimmäisellä kierroksella esit-.

Kuntien verkkoviestintäohje - Kuntaliitto

66. 8.3.1 Helsingin kaupungin asiointikansio (asiointitili) ... 73. 8.6.1 Mediamyynti Helsinki.fi-kaupunkiportaalissa ... 8.7.3 Verkkoviestinnän vastuut Helsingissä ...

JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo - Kuntaliitto

2. syyskuu 2015 ... vastapuolitunniste fi vastapuolitunniste oston, myynnin, ostovelan, myyntisaamisen, lainan, lainasaamisen, muun tulon, muun menon yms.

kuntien tuottavuuskehittäminen – mahdollisuudet ja ... - Kuntaliitto

22. marraskuu 2018 ... ... yliopisto, johtamiskorkeakoulu, [email protected] ... [email protected] http://www.uta.fi/jkk/yhteystiedot/hallintotiede/vakkuri.html,.

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 - Kuntaliitto

4. kesäkuu 2010 ... RegiOnline-palveluyksikkö. 16. 1,5. eKarjala Oy. 4. 0,7 ... Koulujen opetuskäytössä (esim. Moodle). Toimisto-ohjelmissa (esim. OpenOffice).

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien ... - Kuntaliitto

Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö -teema. Pekka Hapuoja. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Tilakeskus. Anne Mannerkorpi. Kuopion kaupunki ...

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018 - Kuntaliitto

Kuntien ja kuntayhtymien digitalisointiaste ja digitalisoinnin edistäminen ..41 ... kykysopimus, joka pienensi muun muassa kuntien palkka- ja henkilöstösivukuluja. ... Kunta-alan henkilöstömäärän väheneminen näkyy myös IT-henkilöstössä.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV - Kuntaliitto

Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lap- peenranta, Mikkeli ... musiikkiopisto. Joensuun Tanssiopisto.

selvitys kuntien ja kuntayhtymien liikelaitostoiminnasta ... - Kuntaliitto

Nastolan Vesihuoltolaitos, Nastola. 99. Nurmijärven Työterveys ... Huomiot: Esimerkiksi isännöinti- ja kunnossapitopalveluiden osalta löytyy yksityistä tarjontaa.

Kuntaliitto kuntien ilmastotyön edunvalvojana, kehittäjänä ja ...

8. marraskuu 2018 ... Pielavesi / Pielakoti, vanhusten palvelukoti ja keskuskeittiö. Pielaveden kuntaan rakennettavan Pielakodin energialuokka on B (138. KWhe/v/m2).

Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset ... - Kuntaliitto

kiot ovat Oulussa ja Lahdessa, joissa valtuuston puheenjohtajan palkkio on 225 ... rin kaupunki, jonka valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on. 1 000–2 000 ...

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017 - Kuntaliitto

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Sa- vukoski. Peruspalvelukuntayhtymä Se- länne ... Lääkäri/eläinlääkäri. 2 %. 4 %. 1 %. Kunnaninsinööri. 5 %. 3 %. 1 %. 2 %.

Kuntien viestintäyhteistyö perustoimeentulotuen Kela ... - Kuntaliitto

23. marraskuu 2016 ... keskusteluun osallistuneiden sähköpostilaatikkoon, joiden asetukset ... Onko tehty federointeja DNA Meeting Space käyttäjille? ... Toimiiko skypen läsnäolotiedon automaattipäivitys kalenterista, jos on käytössä webmail, vai.

Kuntien ja maakuntien Kiina-yhteistyö - Kuntaliitto

Kyselyn vastaukset käsiteltiin Suomen Pekingin suurlähetystössä. Raportin toisessa luvussa on Pekingin suurlähetystön harjoittelijan Laura Vetoniemen ...

Strateginen johtaminen kuntien opetustoimessa - Kuntaliitto

Tämä määritelmä korostaa, että strategialla ei ole merkitystä, ellei sitä ... haaste. Suuret strategiset päätökset, arjen asioiden hoito ja operatiivinen johtaminen ...

Loppuraportti: Väestömuutosten vaikutukset kuntien ... - Kuntaliitto

voiko kaikilla kunnilla olla kasvun strategia? 15.01.2020. Eero Laesterä HT – Tuomas Hanhela KTM – Juha Koskinen KTM – Aki Viitasaari HTM. 1 ...

Tietoja kuntien jätehuollosta Uppgifter om kommunernas ... - Kuntaliitto

Soihtuna poltettavan kaasun hyötykäyttöä selvitellään (Mikkelin jätehuolto) ... Raahe. Raisio. Rantasalmi. Rantsila. Rauma. Rautalampi. Rautavaara. Rautjärvi.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt ... - Kuntaliitto

Palvelujen käyttö hyvinvointikompassin mukaan. 4.2 ... THL:n ylläpitämä hyvinvointikompassi (Hyvinvointikompasssi THL) sisältää mielenkiintoisia tietoja.

Kuntien ja maakuntien liittojen Venäjä-yhteistyö - Kuntaliitto

Muutamilla kaupungeilla on edustusto Pietarissa, esimerkiksi Tampere on partnerina. Pietarin ... Jykesin Pietarin toimiston palveluja liittyen Venäjän markkinoilla toimimiseen. ... omia soppareitaan yhteistyöstä pietarilaisten partnerien kanssa.

KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä - Kuntaliitto

Punka- laitumen kunnan toiseksi yleisin juttutyyppi oli kolumni eli vapaamuotoinen kom- ... Esimerkki analyysiraportin mallista löytyy hankkeen tutkimusrapor-.

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017 - Kuntaliitto

Tämä raportti perustuu Kuntaliiton alkuvuonna 2019 laatimaan kyselyyn kuntien työlli- syydenhoidon panostuksista. Kyselyn ensisijainen tarkoitus oli laatia ...

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja ... - Kuntaliitto

luotu laajamittaiselle tuotteistuksen käyttöönotolle. Espoossa 30.6.2015. Pekka Malinen. Teemu Surakka. Tutkimusjohtaja. Projektipäällikkö. Aalto-yliopisto.

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2002/ Uppgifter om ... - Kuntaliitto

Kujalan jäteasema. (ei puhdistamolietteitä). Lahti. Heinola, Lahti. 2 x. Päijät-Hämeen Jätehuolto. OY. Kukkuroinmäen aluejätekeskus. Joutseno. Imatra ...

Kuntien ja valtion välinen vastuiden ja vallan jako ... - Kuntaliitto

Tässä raportissa nostetaan keskusteluun useita kaupunkiseutuihin liittyviä teemoja; ... on muodostettu käsitys hankkeen kestoa selittävistä tekijöistä: olennainen syy on ... merkitystä kunnan ja valtion välisen työnjaon uudelleen jäsentäjänä. ... Lahden eteläisen kehätien historiaan perehtymällä pyritään ymmärtämään ...

Uudenlaisiin uhkiin on varauduttava Sotilaat ... - Päällystöliitto

1. huhtikuu 2016 ... PÄÄLLYSTÖLEHTI 2016, ... ta 2016 eteenpäin merkittävä vaje, ja säästöjä haetaan kovalla ... noille tuli ns. voiteluvapaat pitopohjasukset.

Tieliikennelaki

11. syyskuu 2019 ... Tekniset laitteet ajon aikana. • Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset. • Renkaat ja nastat. • Ajoneuvon kuormaaminen. Tavarakuljetukset.

Tieliikennelaki - Finlex

Taajaman ulkopuolella ajoneuvon ja raitiovaunun suurin sallittu nopeus on 80 kilomet- ... Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai sen perävaunua ei saa pysäyttää eikä ... Hinattaessa ajoneuvolla köyttä käyttäen ajoneuvoa, jota ei voi tai saa kuljettaa ...

Tieliikennelaki - Valtioneuvosto

puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna ... Pyörätiellä merkki on sijoitettava tien oikealle puolelle.

Tieliikennelaki - Eduskunta

26. kesäkuu 2018 ... Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä ... on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa ajoneuvolla py-.

Tieliikennelaki säädösliite - Finlex

Merkillä osoitetaan tie, jolla kulkevaa ajoneuvoa ja raitiovaunua risteävältä tieltä ... Lisäkilpi H23.1 merkin yhteydessä osoittaa, että tietä risteää kaksisuuntainen ...

Uusi tieliikennelaki - liikenneturvallisuus

25. syyskuu 2018 ... Merkin pitää näyttää samalta myös pimeällä. Kun merkki tehdään heijastavasta materiaalista, ... Jos kaksisuuntainen pyörätie on vain tien.

TIELIIKENNELAKI U-käännös - Polamk seminaarit

25. lokakuu 2017 ... Väistetäänkö väistämissäännön mukaan vai väistääkö poikkeuskäännöksen tekijä aina. Huomioitavaa on, että käsittääksemme poikkeuskäännös ...

Tieliikennelaki 2020 ja liikenteenohjauslaite - Väylä

4. kesäkuu 2019 ... keihin kuuluvat: • Varoitusmerkit. • etuajo-oikeus- ja väistämismerkit. • kielto- ja rajoitusmerkit. • määräysmerkit. • sääntömerkit. • opastusmerkit.

Säädösliite 1.Tieliikennelaki (liitteet 1-4) Liite 1 ... - Eduskunta

Merkki sijoitetaan tällaisen tien alkuun ja tarpeellisiin kohtiin ... Lisäkilpi H23.1 merkin yhteydessä osoittaa, että tietä risteää kaksisuuntainen pyörätie. Lisäkilpi ...