Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä - Julkaisut - Väylä

13. tammikuu 2003 ... Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle tie- ja vesi- rakennuslaitos. ... Merkki voidaan toistaa kaksisuuntaisen ajoradan varrella.

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä - Julkaisut - Väylä - Asiaan liittyvät asiakirjat

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä - Julkaisut - Väylä

13. tammikuu 2003 ... Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle tie- ja vesi- rakennuslaitos. ... Merkki voidaan toistaa kaksisuuntaisen ajoradan varrella.

Liikennemerkkien kuntoluokitus - Julkaisut

15. joulukuu 2009 ... Liikennevirasto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ASIASANAT. Liikennemerkit, kunnossapito, kuntomittaukset, liikenteen ohjaus.

Liikennemerkkien ymmärrettävyys - Julkaisut

merkit Etuajo-oikeus päättyy, Etuajo-oikeutettu kääntyminen vasemmalle ja Tien- ... 3.1.14 Väistämisvelvollisuus kohdatessa - Suomessa käytössä oleva.

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys - Julkaisut

7. tammikuu 2004 ... Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. Lisäkilpi ei saa olla olennaisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki. Tiehallinto ...

Vesiväylätutkimusten yleisohjeet - Julkaisut

Maaperä- ja kairaus- tiedot kohteelta suotavia. Viistokaiku- luotaus. 100-1400 kHz Parhaimmillaan desimetriluokkaa. Desimetri- luokkaa. DGPS, RTK Paikannus.

Poistettu käytöstä - Julkaisut

www.piimat.fi. Icopal Sammaleenpoistoaine. Icopal Oy www.icopal.fi. Isola Bio-Ren. Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy www.lemminkainen.fi. Sikagard 715 W.

ELY - Julkaisut - Väylä

15. tammikuu 2014 ... etäisyys liittymästä/liittymistä. – etäisyys liikennemerkeistä tai muista mainoksista. – etäisyys tien keskiviivasta. – ohituskielto, hirvivaroitus yms.

Rantatunneli - Julkaisut - Väylä

14. helmikuu 2018 ... hankkeita. Ensimmäinen suomalainen allianssiurakka, Lielahti–Kokemäki-rata- ... ira s to. 6. 6 m ilj. Allianssin KAS vaihe. Allianssin TAS vaihe.

Tieturva 1 - Julkaisut - Väylä

978-952-255-125-2. Kopijyvä Oy. Kuopio. 2012. Julkaisua (myy)/saatavana ... Auringon valo häikäisee eli heijastuu takaisin moniin eri suuntiin tuulilasin ...

ja levähdysalueet - Julkaisut - Väylä

Sininen tie, Runon ja rajan tie). Tällai- nen tiekohtaisen imagon kehittäminen on kunti- en matkailujärjestöjen tai -yhdistysten ja. Tielaitoksen yhteistyötä.

Sillantarkastusohje - Julkaisut - Väylä

Puisen ar- kun nurkkaliitosten tekotapoja ovat sinkkaliitos ja ristiliitos. Kuva 20. Puurakenteisen välituen osat. Page 27. Sillantarkastusohje. KÄSITTEET JA ...

Maanmittauslaitos - Julkaisut - Väylä

la kuvataan Liikenneviraston, ELY-keskusten ja Maanmittauslaitoksen välillä kulkevat toimitusproses- ... Kiinteistötunnus, tilan nimi ja tarvittaessa omistaja.

Nopeusrajoitukset - Julkaisut - Väylä

16. joulukuu 2009 ... Taajamissa yleinen 50 km/h -nopeusrajoitus on sellaisilla tieosuuksilla, joille ei ole ... x Tuulen nopeus on yli 20 m/s (myrsky) => erittäin huono.

sillat - Julkaisut - Väylä

44. 5.2.3 Halikon vanha silta, Halikko, 9. 46. 5.2.4 Lapijoen silta, Eurajoki, 10. 48. 5.2.5 Tulkkilan silta, ... Nuorin museotie on Raatteentie Suomussal- mella, joka ...

Tasoliittymät - Julkaisut - Väylä

5. huhtikuu 2001 ... ajolinjat erkanevat, liittyvät tai risteävät. Koroke. ... liittymän tai jonka tie tai ajokaista voi välittää vallitse- ... joissa pääsuunta on yksisuuntainen.

S IL LANJAMAANYHTE IS TO IM IN TAL iik un ta ... - Julkaisut - Väylä

Taulukko 1.2 Federal Highway Administration'n (FHWA) maksimipituusmittasuositukset ... Sillan päällysrakenteen vaakasuuntainen jäykkyys on paljon suurempi kuin tien päällysteen jäykkyys (Burke ... on merkitty nuolen kärjillä (Tsang et al.

Pisara - Julkaisut - Väylä

Aikataulu- suunnittelun lähtökohtana oli, että kaupunkijunia ei enää säilytetä ... 4.9. 4.7. 14.9. 11.9. 9.0. 9.0. 8.9. 25249. 25248. 75. 735. 773. 84. 734. 301. 90. 88.

Tiemerkinnät - Julkaisut - Väylä

23. maaliskuu 2004 ... JAKELU/MYYNTI. Per-Olof Linsén [email protected] Tiehallinto, liikennetekniikka. Telefaksi 0204 50 2470. Puh. 0204 22 2442.

Ajantasaisen tie - Julkaisut - Väylä

Tämän ohjeen ovat päivittäneet Digiroad-operaattorit Hannele Komulai- nen/Blom Kartta Oy, Meri Lindholm/Sitowise Oy ja Paula Salmela/Sitowise. Oy. Työn ...

Massaliikuntasaumavaurioselvitys - Julkaisut - Väylä

LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN ONNETTOMUUSINSTITUUTIN TIEDOT. Liikennevahinkokeskuksen Onnettomuusinstituutti edistää liikenneturvallisuutta.

Sillantarkastuskäsikirja - Julkaisut - Väylä

20. kesäkuu 2013 ... 1. YLEISTÄ. 7. 1.1 Ohjeen käyttöalue ................................................................................................. 7. 1.2 Taitorakenteiden hallintajärjestelmä .

Merikarttaohjelma - Julkaisut - Väylä

Kartta korvasi kartan 169 sekä rannikkokartan 32 kääntö- puolella olleen spesiaalin 32B. Karttakuvaa laajennettiin samalla etelään ja pohjoiseen.

Hidasteiden suunnittelu - Julkaisut - Väylä

10. elokuu 2017 ... tai poikkeavat päällysteet voivat myös olla liukkaita sateella tai talvella. Kulkumuoto- ... ovat siis paremmat ja jarrutusmatka lyhyempi.

Liikennejärjestelmän tuet - Julkaisut - Väylä

tarjoajat, taksit, invalidit, ulkomailla työskennelleet. Mitä tukea annetaan? Vapautus tai alennus tiettyjen toimijoiden hankkimien autojen autoverosta. Kenelle tuki.

Liikenneympäristön ja varusteiden ... - Julkaisut - Väylä

varusteiden ja laitteiden ylläpidon osalta on haasteena, kuinka käytössä olevien varusteiden toiminnallinen ... kesänopeus. Vilkasliikenteisimmillä ... 2019. Linja-auton kestävät kaiteet ennen runkotien siltaa tai yksittäisen siltapilarin kohdalla ...

Tien rakennussuunnitelma - Julkaisut - Väylä

asiakirjoja, jotka laitetoimittaja (eikä kokonaisurakkasuunnittelija) laatii rakennus- ... ml. Mittalinja. Tsv. Tasausviiva. Sr. Suora. R. Vaakasuuntainen kaaren säde.

Rataverkon kokonaiskuva - Julkaisut - Väylä

VR-Yhtymä Oy:n lisäksi kaupallista lii- kennettä valtion rataverkolla harjoittaa Fennia Rail Oy, joka aloitti liikennöinnin vuonna 2016. Aurora Rail Oy saanut ...

Rekisterien päivitysohje - Julkaisut - Väylä

Raiteistokaaviossa esitettävät asiakokonaisuudet esitetään piirustusohjelman eri tasoissa, koska niiden käyttö vaatii, että niitä voi sammuttaa ja tuoda näkyviin.

Siltojen kantavuuslaskentaohje - Julkaisut - Väylä

Ohjeen laatimista on ohjannut asiantuntijaryhmä, jonka jäseninä ovat olleet: • Anssi Laaksonen ja Jari Nousiainen A-Insinöörit Oy:stä. • Vesa Rönty Espoon ...

Sillat ja ympäristö - Julkaisut - Väylä

Opas korvaa vuonna 1987 valmistuneen Silta ja ympäristö -ohjeen, jonka tiedot on ... Luukkaansalmen silta, Lappeenranta; kulkuaukko 120 m ja korkeus 25 m.

Ratarekisterin kehittämisvaihtoehdot - Julkaisut - Väylä

Jaakko Dietrich, Ari Kalliokoski. Ratarekisterin kehittämisvaihtoehdot. Esiselvitys. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 40/2014. Liikennevirasto. Helsinki ...

Kiertoliittymät pääteillä - Julkaisut - Väylä

huvudvägarna strävar man efter så långa anslutningsfria sträckor som möjligt. På grund av ... 10. Pyöristyskaari. Pyöristyskaarella pyöristetään tien tasausviivan suorien ... KVL voi olla 35 000–65 000 ajon./vrk. Myös keskimääräistä vuorokausi- ... Muhos. Keskustie. 4. Yksikaistainen. Taajama. 22 Ponkilantie/Ratatie. Muhos.

Veneväylien suunnitteluohjeet - Julkaisut - Väylä

11. syyskuu 2017 ... seksi (lateraalimerkit voivat aiheuttaa ristiriitaisia tulkintoja). • yksittäisten, väylästä kauempana olevien matalien/karien merkitsemiseen.

5G VÄYLÄVIRASTON TOIMINNASSA - Julkaisut - Väylä

haasteet väyläviranomaisten toiminnassa, sekä tunnistaa miten Väylä voi roo- ... lin Digirata-hanke voi mahdollisesti muuttaa aiempaa aikataulua. Uusi ai-.

Ohituskaistojen suunnittelu - Julkaisut - Väylä

kaistan vasemmalla puolella. Ohituskaista tarjo- ... kaista peruskaistan vasemmalle puolelle. § Täysleveä ... Vasemmalle kääntyminen ohituskaistan koh-.

Uudet tietyyppivaihtoehdot - Julkaisut - Väylä

Nykyisen tien leventämisen keskimääräiset nauhakustannukset (€/tie-m, vanhan tien leveys 9/7 metriä). Nauhakustannuksella tarkoitetaan tielinjan kustannusta ...