tuusulanv ä yl ä - Tuusulan kunta

Tuusulan kunta • Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy • LT-Konsultit Oy. 4 / 2003 ... Moukarikujan varrella olevaa huonekaluliikkeiden suurkortteli on yhdis- tetty väylän ...

tuusulanv ä yl ä - Tuusulan kunta - Asiaan liittyvät asiakirjat

tuusulanv ä yl ä - Tuusulan kunta

Tuusulan kunta • Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy • LT-Konsultit Oy. 4 / 2003 ... Moukarikujan varrella olevaa huonekaluliikkeiden suurkortteli on yhdis- tetty väylän ...

luonto- ja maisemaselvitys tuusulan tuomalansuon ... - Tuusulan kunta

<http://geokartta.gtk.fi/>. Karjalainen, S. 2002: Suomen Sudenkorennot – Tammi, Helsinki. Kinnunen, H., Tidenberg, E.-M., Holopainen, J. & Pakkala ...

7. Tuusulan kunnan strategiaraportti 2013 7.1 ... - Tuusulan kunta

12. toukokuu 2014 ... Alakoulujen ja varhaiskasvatuksen uimakoulut ... Muutamia pieniä yksiköitä on suljettu (Ulpukka, Pikku-Muori, Nuuskut ja Tikankolo), näiden.

Tuusulan kunnan turvallisuuskysely 2015 - Tuusulan kunta

moottoripyöräjengin omistama rakennus koskenmäellä ... Pertuntien suojatiet päiväkodin ja siwan lähellä. ... Pertun siwan suora on suoranainen pikataival!

Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelma välillä ... - Tuusulan kunta

Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelma välillä Tuusulanväylä-Kulloontie. Tuusulan itäväylä (mt 11466) on nykyisellään Tuusulan keskustan (Hyrylän) ...

tuusulan kunta tuusulan yleiskaava 2040 maisemaselvitys

31. tammikuu 2011 ... suojeluskuntien päällystökoulu, myöhempi Taistelukoulu. Oman lukunsa Tuusulan historiaan ovat antaneet lukuisat kulttuu- ripersoonat, jotka ...

1 I TUUSULAN PITÄJÄ / TUUSULAN KUNTA HISTORIAA JA ...

metrijärjestelmästä. AIKAKIRJA V. 57–58. Tuusulan kirjastojen varhaisvaiheita 1800-luvulla. AIKAKIRJA VI. 30–32. Seurakunta ja koulu Tuusulassa. 1891–1951.

Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 - Tuusulan kunta

jakautuminen kulkutavan mukaan eri alueilla. Tuusula. Uusimaa. Koko maa ... Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan noin joka kymmenes mopoauto on ...

Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelma - Tuusulan kunta

17. huhtikuu 2018 ... netta, jonka johdosta pyöräilyreitit eivät ole yhtenäisiä taikka riittävän ... (LVM). Myös Uusimaa ohjelma ja Tuusulan kunnan strategia tähtäävät ...

tuusulan kunnan kiinteistöt oy - Tuusulan kunta

11. syyskuu 2012 ... 2014. 2015. 2016. 2017. Rakennusten purkaminen: Anttilan ent. kuivuri, ent. kanala, ent. minkkitarha ja ent. perunakellari,. Furutorp. -100 000.

Vastaanottorakennus - Tuusulan kunta

Kartanon päärakennus, sairaalarakennus 1915-1983, vuodesta 1985 hallintorakennus. Helsingin ja ... Kadun puolelta on purettu kuisti. SOKKELI ... KÄYTTÖHISTORIA. Ruukinkartanon viinapränni 1873-1888, Kytäjän Spriitehdas 1899-1914,.

Varhaiskasvatussuunnitelma - Tuusulan kunta

16. toukokuu 2017 ... TUUSULA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2017 ... tiedotettiin huoltajia Daisy - järjestelmän kautta Kyselystä tiedotettiin huoltajia Daisy- ...

Joenranta - Tuusulan kunta

rantapuistoon ja keskustaan. Kellokosken yleiskaavassa on mitoitettu alueelle noin 135 asuntoa ja 400 asukasta. Kaavahanke edesauttaa kunnan strategisten ...

pelastussuunnitelma - Tuusulan kunta

11. heinäkuu 2019 ... Parvekkeiden käyttöturvallisuus ja parvekegrillaus. Jokaisen huoneiston haltijan tulee huolehtia parvekkeen yleisestä järjestyksestä ja ...

liite 3 - Tuusulan kunta

28. toukokuu 2015 ... viherpeippo x vihervarpunen x x viitakerttunen x x västäräkki x x. Liite 7 ... alueella kemiallinen pesula. Kiinteistöillä RN:ot 858-401-2-389, ...

jätintie - Tuusulan kunta

17. toukokuu 2019 ... asemakaavan muutos (nro 3575) laatija : arkkitehti Antti Heikkilä puh. 050 325 7666 / [email protected] esittelijä: kaavoituspäällikkö ...

lottakoti - Tuusulan kunta

Tuusulan Seurakunta. 6.1. ”Seurakunnalla ei ole huomauttamista Lottakodin kaavasuunnitelmasta mutta seurakunta muistuttaa, että useissa keskusteluissa on ...

Liite 7. - Tuusulan kunta

m.p.y. Urheilukeskus - Hyrylän varuskunta-alue - Kerava linjalta maan pinnan taso ... Kukkatalon kuusikot (c) on arvioitu maisemallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Kaavaselostus - Tuusulan kunta

9. joulukuu 2015 ... Kaava-alueen rajaus (likimainen) ja maanomistus 1/2015, kunnan maanomistus sinisellä. Tuusulan kunta. Tuusulan srk. Järvenpään srk.

Liite 4 b. - Tuusulan kunta

15. huhtikuu 2014 ... yli kuntarajojen, Rekolan- ja Keravanjoen vesien laadun turvaaminen, ... 2) Tuusulan itäväylän ja Kekkiläntien ja/tai Pirilän Kukkatalo Oy:n ...

Tuusulan kunta, KuntaToimisto

Pirilän Kukkatalo Oy sekä Kukkatalon Puutarha Oy. 6. ... Suunnittelualueen luoteinen rajalinja sivuaa Hyrylän pohjavesialueen kartalle merkittyä rajausta.

Hertta - Tuusulan kunta

8. marraskuu 2018 ... Kuusi kuntaa, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää,. Nurmijärvi, Mäntsälä ja Pornainen, ... www.tuusula.fi/eterveys. Kaikille veteraaneille annetaan ...

kiinteistötoimitusmaksutaksa - Tuusulan kunta

... tämän taksan 14 §:n mukaisin veloitushin- noin laskettuna. 16 §. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2017 ja sillä kumotaan kunnanvaltuuston 10.6.2013 hyväk-.

monio - Tuusulan kunta

Keskiluokka. 50. 5.4. Alaluokka. 62. 6. Kilpailun tulos. 70. 6.1. Kilpailun tulos. 70. 6.2. Palkintolautakunnan ... Seppo Kärpänen, Tuusulan lukio, rehtori.

Kaavoitussuunnitelma - Tuusulan kunta

(Jenni Aalto). Högberginhaaran jatke ... (Jenni Aalto). Palvelukeskus. Muutetaan ... kaavana. Ratkotaan suojelukysymyksiä ja pääte- tään alueen uusiokäytöstä.

TARKISTUSLISTA - Tuusulan kunta

Hormitarkastus (vastaava työnjohtaja tarkastanut hormin asennuksen ja soveltuvuuden). □ Öljylämmityslaitteiden katselmus (palo- ja pelastusviranomainen).

kellokoski - Tuusulan kunta

Virolaisilta kalastusoikeus siirtyi katoliselle kirkolle, jolloin myös lohenkalastus jäi kirkon etuoikeudeksi. Uskonpuhdistuksen myötä kirkko menetti kalastusoikeudet ...

kaupan palveluverkkoselvitys - Tuusulan kunta

19. tammikuu 2018 ... Hyrylän eteläosa (enimmäismitoitus 100 000 k-m2) ja Järvenpään eteläinen liittymä (enimmäismi- toitus on 100 000 k-m2), josta ... kuten Kauppakassi ja Citymarket.fi. ... Citymarket ja Prisma, ei ole Tuusulassa. Tavaratalo.

TUUSULAN KUNTA KELLOKOSKEN LIIKUNTAPAIKKASUUNNI ...

3. joulukuu 2012 ... Kellokoski on syntynyt kartanon, sairaalan ja ruukin ympärille. ... keskialueen lumenläjitysalueena, jos mahdollinen tekonurmi sijoitetaan.

sisäilmatyöryhmä 2019 - Tuusulan kunta

11. maaliskuu 2019 ... Sivistyksen toimialue: Virpi Lehmusvaara, Tiina Simons. Kasvun ja ympäristön toimialue: Pertti Elg, Atso Vesa, Esa Koskinen. Yhteisten ...

Kelluva rantaraitti - Tuusulan kunta

17. joulukuu 2016 ... Tarkoituksena on selvittää kelluvan rantaraitin soveltuvuus ... Laituri ja ankkurointi. Rantaraitin ... Ankkurointi toteutettaisiin painoankkuroinnilla.

TUUSULAN KUNTA KASVATUS-‐ JA SIVISTYSTOIMI ...

30. marraskuu 2015 ... Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula. Puhelin 09 87181 | Faksi 09 8718 3072 kirjaamo(at)tuusula.fi. 2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt.

Talousarvio 2019 - Tuusulan kunta

1. huhtikuu 2019 ... Kuntastrategia 2018–2021 | Tuusula talousarvio 2019 | 1. Talousarvio ... Osa ympäristökeskuksen palveluista (esim. eläinlääkäri- päivystys) on ...

P ortti R antatielle - Tuusulan kunta

Järvenpääntie. Uusi syreeni- istutus. Maalattu. Kulttuuriväylä koko Rantatien pituudella, korostaa historiallista ... Phlox subulata - sammalleimu. Primula veris - ...

Talousarvio 2018 - Tuusulan kunta

11. joulukuu 2017 ... Laajennamme Kelatien tp-aluetta ... paikka-alueen ja Kelatien laajennuksen asemakaavat. ... Rykmentinpuiston ruokala 300 l pata. -30 000.

Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitys ... - Tuusulan kunta

13. joulukuu 2013 ... johon kuului yksi tupa, lampola, paja, hiili- varasto, ja vesimylly. Olander oli anonut lu- ... maiden myynti. Etenkin viljelys- maita mutta myös ...