Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN ... kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta. Tamoksifeeni, muut ...

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28 - Asiaan liittyvät asiakirjat

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN ... kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta. Tamoksifeeni, muut ...

Tietoa potilaalle Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti ... - SPC

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita ja häviävät yleensä muutaman hoitopäivän tai - viikon kuluttua. Jotkin näistä haittavaikutuksista, kuten ...

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09

Letrozol Accord -valmisteen käytöstä yhdessä estrogeenien tai muiden syöpälääkkeiden (paitsi tamoksifeenin) kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta.

Ciprofloxacin Ratiopharm 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti ... - SPC

Silmät* näköhäiriöt (esim. kahtena näkeminen) värinäköhäiriöt. Kuulo ja tasapainoelin* tinnitus kuulon menetys / heikentynyt kuulo ...

Azithromycin ratiopharm 250 mg, 500 mg tabletti ... - SPC

Atsitromysiinin kokonaisannos on 1500 mg, joka jaetaan kolmelle päivälle (500 mg kerran vuorokaudessa). ... 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen ...

jos sinulla on syöpä. - jos saat kemoterapiaa tai sädehoitoa ... om du tar kortikosteroider (som prednison eller dexametason). - om du röker eller tidigare har varit ...

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti ... - SPC - Fimea

Tämä lääke tulee ottaa aamuisin tyhjään mahaan vähintään 30 minuuttia ennen ... ilmavaivat, ruokatorven haavaumat, nielemisvaikeudet (dysfagia), vatsan ...

Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletti SPC 2016-02-19

jalkasilsa (Tinea pedis; varpaiden välissä, jalkapohja/mokkasiinityyppinen): 2-6 viikkoa vartalosilsa (Tinea corporis): 4 viikkoa nivustaipeen silsa (Tinea cruris): ...

B12-vitamiini ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL ... - SPC

09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. 4. Mahdolliset haittavaikutukset. Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Finasterid Ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018 ...

keskimäärin yli 40 ml). 4.2 Annostus ja ... finasteridihoidon jälkeen tyypillisen potilaan PSA-arvo on yleensä kerrottava kahdella, jotta se olisi vertailukelpoinen ...

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen ... - Fimea

26. helmikuu 2009 ... Annostus. Suositusannostus on yksi 70 mg:n tabletti kerran viikossa. ... etenkin tilannetta, kun hoito on jatkunut vähintään viiden vuoden ajan.

Tietoa käyttäjälle Azithromycin ratiopharm 250 mg ja 500 mg tabletti ...

sivuontelontulehdus, nielutulehdus, nielurisatulehdus sekä korvatulehdus. - lievät tai kohtalaisen ... kuulon heikkeneminen, tinnitus. - epänormaali sydämen ...

Gabapentin ratiopharm 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-26

Vaikka gabapentiini voidaan poistaa elimistöstä hemodialyysilla, aiempien kokemusten perusteella se ei tavallisesti ole tarpeen. Hemodialyysi voi kuitenkin olla ...

Duloxetine ratiopharm 30 mg, 60 mg enterokapseli PL 2019 ... - SPC

maksan vajaatoiminta, ihon tai silmän valkuaisten keltaisuus (ikterus). •. Stevens-Johnsonin oireyhtymä (vakava sairaus, jossa tulee rakkuloita iholle, suuhun, ...

Letrozol Orion - Fimea

11. joulukuu 2015 ... Letrozol Orion -valmistetta käytetään postmenopausaalisten naisten rintasyövän ... Letrozol Orion voi aiheuttaa ... Kokemus valmisteen käytöstä.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Letrozol Accord 2,5 ... - SPC - Fimea

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä). - ihottuma. - päänsärky. - heitehuimaus. - huonovointisuus (yleinen paha olo). - maha ...

Lito 300 mg tabletti SPC 2019-12-10

Litiumin käyttö tulisi keskeyttää, jos potilaalla on korkea kuume, hän oksentelee, aloittaa ... Lisäksi litium estää adenylaattisyklaasia ja vähentää siten syklisen.

Zyrtec 10 mg tabletti SPC 2019-06-26

Tabletit on pakattu läpinäkyvään, värittömään, inerttiin PVC-läpipainoliuskaan, joka on lämpösaumattu lakkapäällysteisen alumiinifolion kanssa.

Marevan 3 mg tabletti SPC 2019-05-21

Avohoidossa sekä potilaille, joilla on synnynnäinen proteiini C:n tai proteiini S:n ... toimintaan tai K-vitamiinin imeytymiseen vaikuttava sairaus, seurantavälin on ...

Medikinet 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-09-26

Metyylifenidaatin turvallisuutta ja tehoa pitkäaikaiskäytössä ei ole arvioitu ... ajoittain arvioida lääkevalmisteen pitkäaikaiskäytön hyödyllisyyttä potilaskohtaisesti.

Trampalgin 37.5.-325 mg tabletti SPC 2019-06-20

Alkoholi voimistaa opioidianalgeettien sedatiivista vaikutusta. Vireystilaan kohdistuva vaikutus voi tehdä autolla ajamisesta ja koneiden käyttämisestä vaarallista.

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2019-03-15

Annosvastetutkimuksissa on havaittu, että granisetronin antiemeettinen vaikutus ei yksiselitteisesti korreloidu annettuun annokseen tai granisetronin ...

Parlodel 2,5 mg tabletti SPC 2019-04-08

Hyperprolaktinemia miehillä. - prolaktiinista johtuva hypogonadismi (oligospermia, sukuvietin häviäminen, impotenssi). Prolaktinoomat. - prolaktiinia erittävien ...

Orloc 5, 10 mg tabletti SPC 2019-12-10

ACE:n estäjien ja diureettien sekä tarvittaessa sydänglykosidien ohella. 4.2 Annostus ja antotapa. Annostus. Aikuiset. Annos sovitetaan yksilöllisesti.

Tyrazol 5 mg tabletti SPC 2019-02-15

Karbimatsolin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä luonteeltaan allergiapohjaisia, harvemmin varsinaisia toksisia reaktioita. Haittavaikutuksista vakavin on ...

Norlevo 1,5 mg tabletti SPC 2019-02-08

Raskauden jälkiehkäisy 72 tunnin kuluessa yhdynnästä, jossa ei ole käytetty ehkäisyä ... tiedot viittaavat siihen, että NorLevo-valmisteen teho saattaa heikentyä.

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti PL 2019-05-29 - SPC

puolestaan lieventää elimistön erilaisia jännitys- ja kiihtymystiloja. Medipamia käytetään jännitys- ... ole määrännyt ja luontaistuotteita. Muista ilmoittaa lääkärille ...

Effortil 5 mg tabletti SPC 2019-08-21

Harvinaiset perinnölliset sairaudet, joiden takia potilas ei siedä valmisteen ... Etilefriinin on raportoitu alentavan tiineenä olevan marsun kohdun verenvirtausta.

Primperan 10 mg tabletti SPC 2019-11-07

”Primperan 10” toisella puolella, halkaisija noin 7 mm, paino noin 125 mg. 4. ... pahoinvoinnin ja oksentelun oireenmukaiseen hoitoon, kuten migreenikohtauksen aiheuttamaan ... Alkoholi voimistaa metoklopramidin sedatiivista vaikutusta.

Burana 200, 400, 600, 800 mg tabletti SPC 2019-11-29

20–40 kg painaville annostus on ½ tablettia (200 mg) ja 40–50 kg painaville 1 tabletti 3–4 kertaa vuorokaudessa. Burana 600 mg tabletteja ei pidä antaa alle 30 ...

Letrolan 2.5 mg tabletti SPC 2019-09-10

16. heinäkuu 2009 ... ... rintasyöpää sairastavien postmenopausaalisten naisten neoadjuvanttihoito, kun kemoterapia ei sovi eikä välitön leikkaus ole aiheellinen.

Oxamin 15 mg tabletti PIL 2019-12-27 - SPC

Oxamin 15 mg tabletti. Oksatsepaami. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämis e n, s illä s e s is ältää sinulle tärkeitä tietoja.

Scatol 3 mg tabletti SPC 2019-09-11.doc

11. syyskuu 2019 ... Runsas ja rupinen syyhy: ... kaltainen ihottuma, sidekalvotulehdus, nivelkipu, lihaskipu (myös abdominaalinen lihaskipu), kuume, edeema ... ja koirilla) suuria annoksia käytettäessä sekä apinoilla oksenteluna ja mydriaasina.

Norgesic 35 mg- 450 mg tabletti SPC 2019-04-05

Norgesic ei sovellu käytettäväksi potilailla, joilla on glaukooma tai myastenia gravis. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. Norgesicia on käytettävä varoen ...

Leponex 25, 100 mg tabletti SPC 2019-09-09

Leponex-hoito tulee aloittaa vain jos potilaan valkosoluarvo ≥ 3500/mm3 (3,5 x 109/l) ja absoluuttinen neutrofiilien määrä ≥ 2000/mm3 (2,0 x 109/l) ovat ...

Tambocor 100 mg tabletti SPC 2019-03-27

Flekainidi hidastaa aktiopotentiaalin nopean depolarisaation 0-vaihetta sekä eteisessä että kammiossa ja His-. Purkinjen säikeissä. Toisin kuin IA- (pidentävät ...