Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09

Letrozol Accord -valmisteen käytöstä yhdessä estrogeenien tai muiden syöpälääkkeiden (paitsi tamoksifeenin) kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta.

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09 - Asiaan liittyvät asiakirjat

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09

Letrozol Accord -valmisteen käytöstä yhdessä estrogeenien tai muiden syöpälääkkeiden (paitsi tamoksifeenin) kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta.

Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019 ...

20. toukokuu 2016 ... samanarvoinen kuin laskimonsisäinen gansikloviiriannos 5 mg/kg kahdesti ... 10 mg/kg/vrk havaittiin suurentaneen didanosiinin AUC-arvoa 38-67 %, joka ... (HDPE) valmistettu purkki, jossa on täytevanua, ja lapsiturvallinen.

Febuxostat Accord 80 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC ...

Febuksostaatti voi aiheuttaa akuutteja kihtikohtauksia hoidon alkuvaiheessa. Tämä johtuu seerumin virtsahappopitoisuuden muutoksista ja siitä aiheutuvasta ...

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen ... - Fimea

hyfeema*§, erikokoiset mustuaiset*§, epänormaali näkökyky§, kyynelelinten häiriö. Kuulo ja tasapainoelin korvien soiminen* korvakipu. Sydän sydämentyky-.

Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01 ...

joilla on todettu ääreisvaltimotauti. • Aikuisille potilaille, joilla on sepelvaltimotautikohtaus: - akuutti sepelvaltimotautikohtaus ilman ST-nousua (epästabiili angina ...

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN ... kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta. Tamoksifeeni, muut ...

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Letrozol Accord 2,5 ... - SPC - Fimea

Jotkut haittavaikutukset ovat yleisiä (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä). - ihottuma. - päänsärky. - heitehuimaus. - huonovointisuus (yleinen paha olo). - maha ...

Diazepam Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-03-25

ahdistusta, unihäiriöitä ja levottomuutta. ... plasmassa, kun puolestaan em. entsyymien indusoijat, kuten rifampisiini, mäkikuisma (Hypericum perforatum) ja tietyt ...

Amlodipin Accord 5 mg, 10 mg tabletti PL 2019-06-04 - SPC - Fimea

Greippi ja greippimehu voivat suurentaa lääkkeen vaikuttavan aineen amlodipiinin pitoisuutta veressä, mikä voi johtaa Amlodipin Accord -valmisteen ...

Oricyclin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-30

30. huhtikuu 2019 ... Akne. Tetrasykliinin erityisindikaatioita ovat mykoplasmojen ja ... Tetrasykliini saattaa aktivoida systeemisen lupus erythematosuksen (SLE).

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

17. tammikuu 2010 ... ... joiden eturauhanen on laajentunut (eturauhasen koko yli 40 ml). ... 5 mg:n finasteridihoitoa saaneen potilaan PSA -arvo on siksi kerrottava ...

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-04

Hoidon voi aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kystisen fibroosin ja/tai vaikeiden infektioiden hoidosta (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). 4.2 Annostus ja ...

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-15

spesifiset tulehduskipulääkkeet eli koksibit. Lääkkeen haittavaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä pienintä tehokasta annosta ja lyhyimmän ...

Alfexodil 180 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2019-06-24

Eläinkokeissa on osoitettu, että feksofenadiinin pitoisuuden nousu plasmassa annettaessa feksofenadiinia samanaikaisesti erytromysiinin tai ketokonatsolin ...

Diza 0.02 - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-25

19. tammikuu 2016 ... Diza-valmistetta voidaan käyttää enintään 120 peräkkäisen päivän ajan ilman taukoja, jonka jälkeen pidetään neljän päivän tabletiton jakso.

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019 ...

Akkommodaatiohäiriö. Yleiset (>1/100, <1/10). Mydriaasi. Melko harvinaiset. (> 1/1 000, < 1/100). Kohonnut silmänsisäinen paine. Kuulo- ja tasapainoelinhäiriöt.

Ibutabs 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-29

kuten haavainen paksusuolen tulehdus tai Crohnin tauti, sillä sairauden oireet voivat pahentua (ks. kohta 4.8). Vaikeat ihoreaktiot. Hyvin harvoin on raportoitu ...

Kestox 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-13

Pediatriset potilaat. Kokemus alle 12-vuotiaista lapsista on vähäistä. 12-vuotiaille lapsille ja sitä vanhemmille ja aikuisille käytetään seuraavia annostussuosituksia ...

(ent. Panadol) 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-12

Varfariinin, dikumarolin ja muiden kumariinien ... Maksavaurion kliiniset oireet tulevat normaalisti esiin vasta muutaman päivän kuluttua. Siksi on tärkeää,.

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

Nitrofur-C 75 mg -tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 tabletti sisältää nitrofurantoiinia 75 mg ja askorbiinihappoa 750 ...

Methotrexat Accord 2.5mg tabletti PL_FI-SE 2019-03 ... - SPC - Fimea

saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien reseptivapaat lääkkeet. Jotkut lääkkeet voivat ... diureetit, triamtereeni (nesteenpoistolääkkeitä). • fenytoiini (usein ...

Cetirizin Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-29

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 77,71 mg laktoosia (laktoosimonohydraattina). Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-22

Jos rintasyöpä on pitkälle edennyt tai etäpesäkkeinen, Letrozole Sandoz -hoitoa on jatkettava , kunnes syöpä ... kanssa ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta.

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019 ...

Pakko-oireinen häiriö aikuisilla sekä 6-17 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. ... kasvuun, seksuaaliseen kypsymiseen sekä kognitiiviseen ja käyttäytymisen ...

Sertralin Hexal 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07 ...

Akatisia/psykomotorinen levottomuus. Sertraliinin käyttöön on yhdistetty akatisian kehittyminen, mille on tyypillistä subjektiivisesti epämiellyttävä tai ahdistava ...

Cerazette 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019 ... - Fimea

Maksaläiskiä voi tulla varsinkin niille naisille, joilla on ollut maksaläiskiä ... rinnat. Rintojen arkuus, epäsäännöllinen vuoto, amenorrea. Kuukautiskivut,.

Tietoa potilaalle Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti ... - SPC

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita ja häviävät yleensä muutaman hoitopäivän tai - viikon kuluttua. Jotkin näistä haittavaikutuksista, kuten ...

Propranolol Accord 10, 40, 80 mg tabletti SPC 2018-11-12

Alkoholi: Samanaikainen alkoholin käyttö saattaa lisätä plasman propranololipitoisuutta. Anesteetit: Beetasalpaajien ja anesteettien samanaikainen käyttö saattaa ...

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti ... - SPC

dyspepsia, ilmavaivat, röyhtäily. Maksa ja sappi. Hyvin yleinen - ... sijainti rintaontelon ulkopuolella, munuaisten virhesijainti sekä pallea- ja napatyrä. Emoihin ei.

Ezetimibe Accord tabletti SPC 2018-10-17

Seuraavia haittavaikutuksia havaittiin etsetimibiä yksinään saaneilla potilailla ... Markkinoillaolon aikana esiintyneet haittavaikutukset ovat peräisin raporteista, ...

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL ... - SPC

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -. Säilytä tämä pakkausseloste.

Amoxin 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC ...

750 mg: 21 x 10 mm. 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. Amoksisilliini on indisoitu amoksisilliinille herkkien gram-negatiivisten ja gram-positiivisten ...

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-19

Vaikea-asteinen ahtauttava perifeerinen valtimosairaus tai vaikea-asteinen Raynaud'n oireyhtymä. • Hoitamaton feokromosytooma (ks. kohta 4.4). • Metabolinen ...

Amorion 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen ... - SPC

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset. Kuten kaikki lääkkeet, ...

Lipitor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC ...

Jos potilaalla on aiemmin ollut hemorraginen aivohalvaus tai lakuunainfarkti, atorvastatiini 80 mg -hoidon riski-hyötysuhde on epäselvä ja hemorragisen ...

Valavir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-03-02

Vyöruusu. Valavir nopeuttaa kivun lieventymistä: se lyhentää kivun kestoa ja vähentää niiden potilaiden osuutta, joilla on vyöruusuun liittyvää kipua, sekä ...