Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

... arvostellaan arvosanalla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude appro- batur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum ...

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta - Asiaan liittyvät asiakirjat

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ... - Lapin yliopisto

20. maaliskuu 2019 ... Riina Laurila: Pieni maa preerialla – Suomen identiteetin rakentuminen kehityspoliitti- sena toimijana kehitysyhteistyöleikkausten valossa.

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ...

30. lokakuu 2019 ... Tuominen Marja. Veijola Soile ... Tuominen Marja. Veijola Soile ... Filosofian tohtori, tutkijatohtori Kaarina Tervo-Kankare on hakenut 14.5.2018.

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

... arvostellaan arvosanalla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude appro- batur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum ...

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Yhteiskuntatieteiden tiedekunta ...

12. kesäkuu 2019 ... -Meriläinen Susan. Valkonen ... -3. varajäsen Nätynki Henna ... Tarkastajat: yliopistonlehtori Rauno Rusko ja professori Susan Meriläinen ...

LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta Lapin ...

9. lokakuu 2019 ... Kimpimäki Minna. Kuusikko Kirsi. 2. Lohiniva-Kerkelä Mirva. Viikari Lotta. 3. Juanto Leila. Hovila Ilari. 1. Huttunen Mikko. Halonen Kirsi-Maria.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 9.5.2018 Lapin ...

9. toukokuu 2018 ... 7 Professori Juha Lindgrenin dosenttihakemus ... Juha Lindgren on pyytänyt liitteenä olevassa 25.4.2018 päivätyssä kirjees- sään, että hänelle ...

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta - Lauda - Lapin ...

1. toukokuu 2017 ... Hälytysajoneuvojen ja tiettyyn vuorokauden aikaan esiintyvät äänet ..... 24. 3.2 ... sillä haastateltavista kaksi kertoi hälytysajoneuvon äänen.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 31.8.2018 Lapin ...

5. syyskuu 2018 ... tävä hakija OTT, AA Kai Kotiranta nimitetään työelämäprofessorin tehtävään. 1.10.2018 lukien liitteenä olevista asiakirjoista ilmenevin ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 4.6.2015 Lapin ...

4. kesäkuu 2015 ... Karppela Maria-Pia. -Saarinen Mikko. -Välikangas ... 2) Pirkka Katajala ”Sovinnon edistäminen oikeudenkäynnissä ja tuomioistuinsovittelu” ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 17.10.2013 Lapin ...

23. lokakuu 2013 ... 9) Iina Huttu ”Saamelaisten oikeudellinen asema Suomessa ja Venäjällä”. Tarkastajat: professori Matti Niemivuo ja tutkija Anne Nuorgam.

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 11.12.2017 Lapin ...

15. joulukuu 2017 ... 1) Sirja Sorsila ”Omaisuuteen kohdistuvien rikosten tunnusmerkistötekijöiden eroavaisuudet ja yhtäläisyydet”. Tarkastajat: professori Minna ...

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.10.2016 Lapin ...

26. lokakuu 2016 ... Viikari Lotta. -Kuusikko Kirsi. Korhonen Rauno. -Juanto Leila. -Niemi Marja-Leena. Tuominen Tomi. -Oksanen Anniina. -Kupiainen Annu.

1 LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 7.6.2017 ...

7. kesäkuu 2017 ... Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot. Jatko-opintojen suorittaminen tiedekunnassa ...

1 LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 27.2.2019 ...

27. helmikuu 2019 ... Lapin yliopiston ja oikeustieteiden tiedekunnan kotisivuilta. Hakuajat jatko-opintoihin ovat kevätlukukaudella 2019 ajalla 1.3.-16.4.2019 ja.

LAPIN YLIOPISTO Kokouskutsu Oikeustieteiden tiedekunta 31.5 ...

5. kesäkuu 2019 ... ([email protected]). Ilari Hovila varapuheenjohtaja ... 32) Svenström Niila ”Koeaikapurku”. Tarkastajat apulaisprofessori Mirva ...

LAPIN YLIOPISTO TAITEIDEN TIEDEKUNTA TEKSTIILI- JA ...

VALINTAKOETEHTÄVÄT / KEVÄT 2017 ... Tehtävä 1. 12.6.2017 klo 9.15 - 12.15 ... Vaatetusalan toimintatapoja haastavat myös uudet esillepanon trendit.

LAPIN YLIOPISTO Taiteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 5/2019 ...

18. kesäkuu 2019 ... Särestöniemi-museon kuukauden taiteilija yliopisto-opettaja Leila. Lipiäisen ... Heidi Lehtosaari suorittanut hyväksytysti 14.6.2019. Tutkielma:.

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Vaatetussuunnittelu 2015 Tytti ...

yhteisölle, maalle tai sosiaaliryhmälle, pukeutuminen mukaan lukien. 57. Kulttuurin. 55 englanniksi technology of gender. 56 de Lauretis 1987, 3,12,18 Mäkelän ...

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus kevät 2013 ...

Pro gradu-tutkielmani on toimintatutkimus Rovaniemellä sijaitsevan Arktisen puutarhan ... ehtoiset ja esiintyjät ovat niitä keille ja kenen kanssa työ on luotu.

opinto-opas 2018–2020 lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Kansainvälisty Lapin yliopistossa. Lapin yliopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kansainvä- ... 119 h. - Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle.

opinto-opas 2016–2018 lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

22. elokuu 2016 ... räykset, yleiset tenttipäivät ja keskeiset tiedot taiteiden tiedekun- nan hallinnosta. ... https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/fenni-.

opinto-opas 2015–2018 lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

28. elokuu 2015 ... Lapin ja Oulun yliopiston välisen JOO -yhteistyösopimuksen mu- kaan opiskelijat ... Kesätentit 2016 klo 12.00-16.00 seuraavasti: keskiviikko ...

1 TIIVISTELMÄ Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Arvot ...

3. syyskuu 2016 ... Työn nimi: Arvot markkinoilla - Miten kuluttajat reagoivat arvojen ... Pirkka. 6.3. Lidl Deluxe. 6.4. Stockmann. 6.5. Vertaileva analyysi. 7.

lapin yliopisto taiteiden tiedekunta teollinen muotoilu kevät 2014 ...

31. toukokuu 2014 ... Ientaskumittari- projektin olen dokumentoinut päiväkirjamerkin- nöin ja valokuvin. Aineistolähtöisen analyysin avulla olen nostanut esiin ...

opinto-opas 2014–2015 lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lukuvuoden 2014-2015 opetusperiodit: 1. periodi 25.8. – 25.10.2014 ... aikakauslehteä sekä sanomalehdet Helsingin Sanomat, Lapin. Kansa ja Kaleva. Lisäksi ...

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuaineiden ...

sivuaineiden opinto-opas. 2018–2019 ... kaisesti tämä mahdollisuus on nyt myös Lapin yliopistossa. ... sekä Oulun yliopiston Giellagas-Instituutin kanssa.

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2013 ...

Soveltavan psykologian opiskelijat valmistuvat yhteiskuntatieteiden kandidaateiksi pää- aineenaan soveltava psykologia. Maisterin tutkintona he suorittavat ...

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden ...

vaan syrjintä” sekä ”Miten lasikatto rikotaan. Nämä otsikot sekä artikkelit kiinnittivät huo- mioni ja herättivät jälleen kiinnostukseni ilmiöön nimeltä lasikattoilmiö.

Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden ... - UEF

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Maantiede ja ympäristöpolitiikka, valintakoe. Ti 6.6.2017 klo 14–18 saleissa E100 (Joensuu) ja MD100 ...

Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ... - JYX

video olisi voitu ajaa valtakunnallisessa tv-lähetyksessä esimerkiksi Markus Kajon juon- tamassa Naurun ... Nettimokailija, tee henkilökohtainen konkurssi.

Lapin yliopiston KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO ...

Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2010 ... Pohjolankatu 23, 96100 ROVANIEMI. Rehtori. Valanne ... o Vaatetus 3 op. o Kankaan kudonta ja erikoistekniikat 3 op.

Taide ja kulttuuri Lapin sodan jälkeisessä ... - Lapin yliopisto

Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja. Lappilaisten sotakokemuksia 1939–1945: Kun isoisästä muistuttava esine oli poissa, ei lapsi muistanut enää koko pappaa: ...

Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti 2 • 2017 - Lapin yliopisto

, kun Aberdeenin yliopiston sosiaaliant- ropologian professori Tim Ingold saapui lu- ennoimaan tutkijakoulun opiskelijoille. Sujuvasti suo- mea puhuvan Ingoldin ...

KUOPION YLIOPISTO/Lääketieteellinen tiedekunta ... - UEF

5. joulukuu 2019 ... Timo Peltomäki. Kuopion terveyskeskus. 7.9.2015- ... Hammas- suu- ja leukakir.plk. 2.9.2019-. 2.9.2022 ... Hohde, Joensuu. 3.6.2019 alkaen,.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Humanistinen ... - JYX

1. marraskuu 2009 ... pilkkuja/ enkä minä anna pisteitä" (LTS, 86). Kulttuuritoimituksessa toimittaja Hannu Marttila on avannut viestini puoliltapäivin, ja klo 14:02.

Lääketieteellinen tiedekunta - Oulun yliopisto

27. tammikuu 2014 ... Valintakoe lääketieteen koulutusohjelmaan järjestetään tiistaina 27.5.2014 klo 9.00– ... Lausunto voi olla korkeintaan kaksi vuotta vanha.