PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU Approbatur (”hyväksytty ...

Non sine laude approbatur (”ei ilman kiitosta”) on tutkielma, jonka voidaan katsoa yltävän kiitoksin hyväksyttyjen ryhmään. Opinnäytetyönä siinä on ansi- oita.

PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU Approbatur (”hyväksytty ... - Asiaan liittyvät asiakirjat

PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVOSTELU Approbatur (”hyväksytty ...

Non sine laude approbatur (”ei ilman kiitosta”) on tutkielma, jonka voidaan katsoa yltävän kiitoksin hyväksyttyjen ryhmään. Opinnäytetyönä siinä on ansi- oita.

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

toiminta/organisaatio) arvioitavien osa-alueiden keskiarvo ei välttämättä ole suoraan tutkielman arvosana. • Seuraavissa kalvoissa on luonnehdittu tyypillisiä ...

pro gradu -tutkielman kirjoitusohjeet - UEF

Tiivistelmä on suppea itsenäinen selvitys opinnäytetyön sisällöstä. Sitä ei korvaa opinnäytteen loppuun liitettävä johtopäätökset tai yhteenveto. Sen tehtävänä ...

Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit

Aito kriittinen ote jää puuttumaan. Taiteellisen osion/produktion ilmaisulliset, materiaaliset, tekniset ja tuotannolliset lähtökohdat perustellaan ja liitetään ...

Muotoseikkaohjeita pro gradu -tutkielman tekijöille

siis esiintyvät suluissa) yhteydessä käytetään et al. (= et alii 'muut'). ... (Sanoma)lehtiartikkeli: lehden nimi (lyhenne), numero, vuosi, sivu tai julkaisupäivä, esim.:.

pro gradu -tutkielman arviointilomake - University of Helsinki ...

Farmasian tiedekunta, PL 56 (Viikinkaari 5 E), 00014 Helsingin yliopisto. Puhelin 02941 ... PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE. Opiskelijan nimi ...

Kasvatustieteiden artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman pohja

Artikkelimuotoinen tutkielma voi olla suomen- tai englanninkielinen (tai dekaanin luvalla myös muun ... tai ilmiön kuvailulukuja sijoittuvaa erillistä työhön johdattelevaa lukua, vaan ar- tikkelimuotoisessa ... Helsinki: Tilastokeskus. Haettu.

pro gradu -tutkielman otsikko - UEF Electronic Publications

Näin aikuisena on mukava muistella, kuinka aina oli leikkitoveri heti ... taa hankaluuksia sisarusten välisiin suhteisiin esimerkiksi kateutena sisaren ... peitaan tyydyttävää suhdetta, ei tämä ensisijainen suhde kuitenkaan luonnollisesti riitä.

PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVIOINTI Jyväskylän yliopisto ...

Arvosana ei välttämättä ole arvioitujen osioiden keskiarvo, vaan perustuu rajatapauksissa tutkielman arviointiin kokonaisuutena. Myös tutkielman tekijän/tekijöiden ...

Pro gradu tutkielman arviointikriteerit - Vaasan yliopisto

ote. Perusteltu menetelmävalin- ta, menetelmäosaaminen suvereenia, kattava ja tar- koituksenmukainen aineis- ... relevanttia kirjallisuutta. Aito kriittinen ote jää.

Pro gradu –tutkielman rakenne - Jyväskylän yliopisto

Opetusmoniste on tarkoitettu tutkielmien (esseet, opinnäytetyöt) tekijöille ja tieteellisten raporttien laatimisen tueksi. Se pyrkii valaisemaan raportin tai tutkielman ...

Ohjeita geologian pro gradu -tutkielman ja muiden kirjallisten ...

6. lokakuu 2011 ... Gradujen tiivistelmien ulkonäkö on Helsingin yliopistossa määrätty, sillä ne kootaan koko yliopiston kattavaksi kirjaksi. Tätä varten tiivistelmästä ...

pro gradu –tutkielman alustava sisällysluettelo - Trepo - Tampereen ...

Vuoden 2005 alusta vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotusta ... 1) Takaisinosto-oikeus on rajoitettu ennalta arvaamattomina hetkinä syntyviin ...

C, Cum laude approbatur - HATANPÄÄN LUKIO

29. lokakuu 2019 ... Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. ... oma läppäri latausjohto, läppärin vaatimuksia ks. seuraava dia.

hevosten vetokyvyn arvostelu. mahdollisuuksista - Core

ilmennyt, etteivät hevosten paino, lihasten muoto ja koko, jalkojen suh- teellinen ... että hevonen saa vetää painonsa perusteella laskettua ja määrätyn järjes-.

Arkkitehtuurin laitos Diplomityön arvostelu ja hyväksyminen

... hyväksyttäisiin. [ ]. Valmistun ___/___/______ Todistusta haetaan erikseen eAGE:n kautta ... osoitteeseen: Oppimispalvelut, PL 11100, 00076 AALTO. HUOM.

Kirja-arvostelu Didaktiikan oppikirjojen haasteellinen ... - Journal.fi

malaisessakin kontekstissa tutut didaktinen kolmio (opettaja, oppiaine ja oppilas) sekä siltametafora ainedidaktiikasta yhdistämässä kouluaineita tai tieteenaloja ...

Statiikka-kirjan arvostelu Lumen lehdessä - Lapin AMK

Lumen 2/2018 KIRJA-ARVOSTELU ... on omasta mielestäni tehty loistavasti sen kaikessa kokonaisuudessaan. Kirjan ... kaikki välivaiheet olisi merkitty kirjaan.

Villananatomia ominaisuudet laatuun vaikuttavat tekijät arvostelu

karkeampaa kuin merinovilla, mutta silti voi suomenlampaan villa tuntua pehmeältä jollaista tuntua ei merinovillalla ole. Pohjavillan tiheys ja pituus määrittävät ...

Kuuntelen koiraani -kirjan arvostelu SATHY Expo 2004: • kuvia ...

koiraa korvihin hieman useammin – sen tiedät luettuasi tämän artikkelin. ... Verikorva. Pään ravistelu ja raapiminen voi myös johtaa verisuonten hajoamiseen ...

Tutkielman tekijä - JYX

28. toukokuu 2008 ... tietojärjestelmäkehitykseen. Termiluettelo. BSC. Balanced Scorecard, Tasapainotettu mittaristo, tuloskortti. ERP. Enterprise Resource Planning,.

Ohje tutkielman tekemiseen

6. lokakuu 2013 ... Tutkielma kirjoitetaan rivivälillä 1½, Times New Roman-fontilla, jonka koko on 12. Pääotsikot kirjoitetaan kapiteeleilla (eli isoilla kirjaimilla).

tutkielman nimi - Theseus

25. maaliskuu 2011 ... nen PRofi Deck (UPM), Starkin myymä saksalainen Torrotimber ja ... komposiitin hinta on hyvin kilpailukykyinen, etenkin Euroopassa.

Tutkielman tekijä - JYX - Jyväskylän yliopisto

6. syyskuu 2016 ... Yhteystiedot:[email protected] Työn nimi: ... [14]. Kuva 8. Moodle yhdistettynä Open Badge Factory:n Open Badge -konseptissa ...

tutkielman nimi - UEF Electronic Publications

Jukka Norvanto, rukous, Raamattu kannesta kanteen, Radio Dei, Luther ... rukouksen tai muun hengellisen elämän suhdetta tämän päivän Suomessa. 52 Vainio 2008, 106 ... Norvannon edellisessä lainauksessa voi kuulla Lutherin sanat. Ison.

Tutkielman asetteluohjeet - Jyväskylän yliopisto

Käytetään tavutusta, molempien reunojen tasausta ja sivunumeroita keskellä ylhäällä. Sivunume- rointi alkaa ensimmäisestä pääluvusta ja numero saa näkyä.

luk -tutkielman kirjoitusohjeet - UEF Electronic Publications

Näytteiden lämpöarvot määritti Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen energiatekniikan laboratorio. Mittauksissa käytettiin pommikalorimetri.

Tutkielman arvosanan painotus kokonaisuudella

Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosana otetaan ... mikäli tutkielma on sisällytetty johonkin kokonaisuuteen, tulee tarkistaa, että gradun.

LIITE 1: Tutkielman kansilehti - JYX - Jyväskylän yliopisto

20. huhtikuu 2017 ... Lisäksi SYL:n tärkeimpiä tehtäviä ovat opiskelijakortti- ja opiske- ... pereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy), Turun yliopiston ylioppilaskunta ...

tutkielman laatiminen kandidaatintutkielma historian aineopinnot

on lainattu suomen kieleen englannista”). Kursivoitujen termien ja ... tiedot (ruotsiksi utg[iven] ja red[igerad], englanniksi publ[ished] ja ed[ited], saksaksi hg. tai ...

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet - Oulun yliopisto

pienet luvut (alle 10) suositellaan kirjoitettavan. • Pori−Vaasa maantie, Pori−Vaasan maantie vai Porin−Vaasan maantie? Oikein viimeisin. (ja keskimmäinenkin ...

Tutkielman ja kypsyysnäytteen arvioinnissa ... - Lapin yliopisto

Aito kriittinen ote jää puuttumaan. Lähteiden, aineiston ja tutkimustehtävän yhteensopivuudessa ongelmia. Lähteiden/aineiston käsittely osittain yksipuolista.

TUTKIELMAN NIMI [Kansiteksti] - UEF Electronic Publications

yhteiskunnan jäsen – mä en haluu olla mikään suuri ihminen, ... hoitoon tai lääkkeisiin ja antautuu sairaudelle. ... Piileskelin viikon metsässä ilman kenkiä, en syöny tai juonu viikkoon. ... ”Ei mulla oo muuta vaihtoehtoo, ku vetää kamaa, myydä aineita, tehdä ... Mä sain siihen psyykkiseen puoleen tukea, et hei nää on ihan.

TIETEELLISEN TUTKIELMAN PERUSTEET Ohjeita ... - Oulun yliopisto

Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997), joka on hyvä perusteos tutkimuksen ... Aiheen tutkimista varten on olemassa riittävästi sekä tutkimus- että.

Toim. huom. Tämän tutkielman käyttöön esimerkkitekstinä on ... - UEF

kaasumainen tulppa tai arteriitti eli valtimotulehdus, kuten polyarteriitti ja ... aivoinfarktiksi vasta, kun aivokudoksen hapenpuutteesta johtuvat oireet, kuten ...

JA PITKÄKARVAINEN (99.2) WEIMARINSEISOJA hyväksytty ...

1. tammikuu 2016 ... 2004 FIN15790/98 Gray Ghost Renny. Suomi. FIN41558/01 ... merkitä koiralle luonnemerkintä KAER-kokeessa. KAER-kokeissa koiran ...