Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014

Pirkanmaan 1. maakuntakaava, 2007 (ge1-alue 004 Keisarinharju-Vehoniemenharju). Pirkanmaan arvokkaat harjualueet, 2008. Vesimaisemaan, maaseudun ...

Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014 - Asiaan liittyvät asiakirjat

Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014

Pirkanmaan 1. maakuntakaava, 2007 (ge1-alue 004 Keisarinharju-Vehoniemenharju). Pirkanmaan arvokkaat harjualueet, 2008. Vesimaisemaan, maaseudun ...

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ...

Juupajoen kulttuurimaisema . ... 21 Juupajoki (Juupajoen kulttuurimaisema). Juupajoki, Orivesi. V ... kirkko valmistui 1879 Aakkulanharjulle ja sen itäpuo-.

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ...

semassa, joka on syntynyt pitkään jatkuneen maatalouden ja karjanhoidon myötä. Kult- ... edustavan maisema-kokonaisuuden. häiriönä ovat häijään ... k m. ´. ©. M. M. L. , 2. 0. 1. 2. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (MK 2007).

Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015

10. kesäkuu 2014 ... Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet Akaa - Nokia. 17. Liite 1b. ... Yksittäisiä lomamökkejä tai taloja/rakennuksia, radiomastoja ...

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

27. syyskuu 2013 ... Pirkanmaan maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020 . ... 30. Liite 1. Pirkanmaan kartta, toimintaryhmien aluerajaukset kunnittain esitettynä .

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tartuntatautiraportti 2014 - Tays

metapneumovirus aiheuttaa pääasiassa tavallisia flunssan oireita, kuten nuhaa, yskää ja kurkkukipua. Metapneumovirus esiintyy todennäköisesti kahtena eri ...

Pirkanmaan maakuntaohjelma 2011–2014 - Pilkahdus

PIRKANMAAN MAAKUNTAohjelMA 2011–2014. 2. Pirkanmaan liitto. Tampere 2010. Sarja A, julkaisu nro 49. ISBN 978-951-590-267-2. ISSN 0788-3986.

aan pelastustoimen palvelutaso 2014 - 2017 - Pirkanmaan ...

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, ... (Lähde: http://www.pirkanmaa.fi/fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma.) ... vasta- si Innolink Research Oy. ... Ratahallintokeskuksen (nykyisin Liikennevirasto) vuonna 2009 laatiman ...

Tampereen läntiset hankkeet, tarkastelu 2014 - Pirkanmaan ...

välillä. Itäisessä vaihtoehdossa Kalkku alitetaan tunnelissa. ... Erillisiä neuvotteluja on pidetty Puolustusvoimien, Huoltovarmuuskeskuksen, Millog Oy:n ja VR-.

Pirkanmaan haja-apu - hanke Loppuraportti vuoden 2014 ... - KVVY

"Jätevesiuudistukset etenevät jähmeästi", Niina Porevuon haastattelu. Hämeen Sanomat, 21.7.2014. Tiedote Ylöjärven kiinteistökohtaisesta neuvonnasta. 30.7.

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen - CORE

sissä näyteruuduissa (koko 0,25 m2) ns. solmumenetelmällä (Malm ym. 2002) ja ke- räämällä tämän jälkeen mitatut ravintokasvit näyteruudusta kuivapainon ...

mänttä-vilppula, osayleiskaava. arkeologisen inventoinnin ...

Kartta 4. Inventoinnin yhteydessä maastossa tarkastetut alueet MK 1 : 100 000. ... hallussaan Vilppula–Ruovesi maantietä. Helmikuun 7. punaiset yrittivät päästä.

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2019 Mikä on ... - Pirkanmaan liitto

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/ pidetään jatku- vasti ajan tasalla. Maakuntakaavaan voi tutustua myös osoitteessa: https://kartta.pirkanmaa.fi/ ...

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle - Pirkanmaan maakuntakaava

peenmäen, Elovainion ja Teiskon alueet, mutta myös keskustan ... Linkosuon leipomo). Vatialan ... muutoksessa Elovainion ja Soppeenmäen alueita suunni-.

liitekartat - Pirkanmaan maakuntakaava 2040 - Pirkanmaan liitto

27. maaliskuu 2017 ... Mutalan kulttuurimaisema. Ylöjärvi. 63. Lempiäniemen kulttuurimaisema ... Koskenkylän seurantalo. 1000006742 puolustusvarustukset.

Pirkanmaan palveluverkko 2040 - Pirkanmaan maakuntakaava

19. tammikuu 2015 ... Pohjois-Pirkanmaan suurimmat taajamat, Mänttä ja Vilppula ... ja Respecta Oy (kirpputori) 2 500 k-m2 (asema- kaavassa KM 15 000 k-m2).

Luonto - Pirkanmaan maakuntakaava - Pirkanmaan liitto

Kartoituksessa todettiin, että retkeilyreitti (Paroonin taival) kulkee alueen poikki. ... alueen lännen puoleinen osa on mahdollista liito-oravan elinympäristöä, joka ...

Pirkanmaan pl PÄIVITETTY Pientalon ... - Pirkanmaan pelastuslaitos

Pelastuslaitos suosittelee myös merkitsemään tarra- tai kyltti- opastein mahdollisimman useat pelastustyötä helpottavat ja nopeuttavat asiat. Ilmastointi hätä-seis.

Pirkanmaan ampuma - Pirkanmaan maakuntakaava 2040

1. huhtikuu 2016 ... Ahvenus-enduro. 158. Enduropuisto. 160. Paulaniemi-enduro. 162 ... ENDUROPUISTO. Uusi-Kuruntie 369. Radan omistaja. LCR-Endurojaos.

PIRKANMAAN LIITTO / TARJOUSPYYNTÖ 25.11.2019 Pirkanmaan ...

25. marraskuu 2019 ... Pirkanmaan liitto pyytää tarjouksia saavutettavan pirkanmaa.fi ... Pirkanmaan liiton visuaalinen ilme kirkastetaan keväällä 2020.

Pirkanmaan väestösuunnite 2040 - Pirkanmaan maakuntakaava

22. syyskuu 2014 ... Pirkanmaan tilastoitu väkiluku on kehittynyt viime vuosikymmeninä voimakkaan positiivisesti. ... ja kehyskuntien alueelle (Tampere, Kangasala,.

Arvokkaiden metsäelinympäristöjen ennustaminen ...

21. lokakuu 2019 ... Tutkimusalue Keski-Suomi. • Rengastaja Tomi Hakkarin kanahaukan pesät 2015, 2016: 78 pesää ... elinympäristö. Järvi. Pesä. Parkkinen 2019 ...

Relaatioalgebran lausekkeiden automaattinen tarkistus

Relaatioalgebra on teoreettinen pohja relaatiotietokannoille ja. SQL-kyselyille. ▷ Relaatioalgebran lausekkeilla voi kirjoittaa samanlaisia kyselyjä kuin. SQL:llä ...

VAN TARKISTUS Oikeusvaikutteinen Selostus 493 ... - Nakkila

27. elokuu 2012 ... Karhukuntien maankäyttö, asuminen ja liikenne (KARMA) -työryhmässä. ... peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu ... vielä Ruskilan liittymän linja-autopysäkkien huono varustetaso (ei odotuska-.

21.11.2019 klo 18.00- Valtakirjojen tarkistus j - Yhdistysavain

21. marraskuu 2019 ... Perhetalo Heideken, Eschner Sali, Sepänkatu 3, Turku. ASIALISTA. 1. ... Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 8. Vuoden valintojen ...

EKOLOGISESTI ARVOKKAIDEN ALUEIDEN HUOMIOIMINEN ...

väskylän eteläpuolella. Laakeinta aluetta on luotei- sessa Keski-Suomessa Suomenselän alueella (kart- ta 5. Pinnanmuodot). Päijänteen ympäristössä on.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ...

nan kartano, joka on Katrinebergin ja Königstedtin kartanoiden ohella mainittu RKY 1993 ... Tynkkylänjoki ja Kylmäniemi, jotka sijaitsevat yli kahden kilometrin ...

Valtakunnallisesti arvokkaiden maaseudun ... - Maaseutumaisemat.fi

päässä sijaitseva Nevalan talo, joka lienee rakennettu vuonna 1874, on tärkeä rakennus ... tymässä kyläkeskuksiin, jolloin syrjäiset talot ja mökit autioituvat.

tuulivoimaselvityksen arvokkaiden maisema-alueiden ja ...

16. marraskuu 2012 ... Siten tuulivoimaloiden näkyminen juuri tietystä kuvakulmasta on sattumanvaraista, ... MK). 12,3. Lempäälän kanavamiljöö (R, LH,. M). 13,3.

IBAN-laskenta ja tarkistus - Nordea

Kentässä 6 on IBAN-tilinumeroon liittyvä tilipankin BIC-koodi, kun toimintokoodi erätietueella =0 ja tieto alkuperäisessä muodossa , kun toimintokoodi erätietueella ...

Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset ... - Uudenmaan liitto

21 Maksjoen Yli-Paila ja Virkkalan taimisto. 10,9. 22 Kirkniemen kartanomaisema ... 4 Pääkslahden-Irjalan kulttuurimaisema. 383,9. 5 Vihdin työväentalo. 2,2.

Pirkanmaan Pääasiat - Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

18. syyskuu 2018 ... Kulkurin valssi kaikaa . ... taan – Kulkurin valssi jopa kahdesti. ... Nokia: Muistikahvila kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin klo 15 - 16.30.

Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma - Pirkanmaan liitto

Etelä-Pirkanmaa. Akaa ( Kylmäkoski). E. K. E. -. K. Seudullinen. Urjala. E. E. E. K. E. Seudullinen ... Pelastuslaitos, TRAFI, autokoulut, jne. Liikenneympäristön ...

VAN TARKISTUS Oikeusvaikutteinen Selostus 493 ... - Nakkilan kunta

27. elokuu 2012 ... toon soveltuva alue Nakkilan, Ulvilan ja Harjavallan alueelle. ... Karhula on rakennettu vuonna 1922 rakennusmestari F.K. Erikssonin pii-.

Maakunnallisesti arvokkaiden luontokohteiden selvitys - Varsinais ...

Lampinen, J. & Koskela, A. Juhannuskukkulan perinnebiotyypin kasvillisuus, ... alueella esiintyvät ruoka-, viita-*, rusko**- ja lessonansammakko, käärmeistä kyy ...

arvokkaiden luontokohteiden - Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sinne on ra- kennettu leirintäalue, jonka yhteydessä on majoitustiloja sekä kalastukseen ja retkeilyyn liittyviä oheispalveluja, kuten ravintola, hiih- tolatuja ja ...