TUU-04-007 - Ymparisto.fi

Geologia. Vehoniemenharju on kahden suurjärven, Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjuselänne. Harjun laki nousee noin 60 metriä järvien pintaa ...

TUU-04-007 - Ymparisto.fi - Asiaan liittyvät asiakirjat

Koverharin sataman laajentamisen ympäristö ... - ymparisto.fi

14. maaliskuu 2019 ... voston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 277/2017) mu- ... Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hanko- niemellä ... mista huomattavasti merkittävämpi tapahtuma on itse räjäytys.

Toissijaisten ympäristö- vastuujärjestelmien kehittäminen - ymparisto.fi

räinen toimikausi oli 20.1.2014-1.6.2014. Työryhmälle myönnettiin 24.6.2014 jatkoai- kaa 10.9.2014 saakka. Työryhmän perustamisesta sovittiin syksyllä 2013 ...

Ympäristö- myötäistä arkikäyttöön Ympäristö - Theseus

14. joulukuu 2015 ... Anniina Nurmi, muotoilija AMK, on kiertotalou- den mukaisen vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija, vaatesuunnittelija ja yrittäjä. Nurmi.

louhosjatkumon ympäristö- vaikutusten ... - ymparisto.fi

19. lokakuu 2016 ... Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (ELY) ... Saarisenjärven rannalla on Ajokoirayhdistyksen maja, Puntisilimä. (Ramboll ...

Dia 1 - Ymparisto.fi

1. helmikuu 2017 ... alueympäristöpäällikkö Sirpa Eskelinen, Metsä Group. Etelä-Suomen salaojakeskus, ProAgria Etelä-Suomi ry toiminnanjohtaja Janne Pulkka.

TUU-12-077 - Ymparisto.fi

ROKUA. Tietokantatunnus: TUU-12-077. Pinta-ala: 8102,1. Korkeus: 194 ... Rokuan keskiosassa on Rokuan kansallispuisto (KPU110018), ja alueen keski- ja ...

EY - Ymparisto.fi

seen ja jäljennökseen, sen on palautettava alkuperäiset asiakirjat halti- ... kengät; myös asusteiden so- misteet tai koristeet ... Asian softshell turtles (Reptilia:.

TUU-12-019 - ymparisto.fi

uimaranta, polkuja ja portaita sekä kaksi näköalapaikkaa. Viiden kilometrin päässä lännessä näkyvä Vuokatin vaarajono on valtakunnallisesti arvokas ...

YVA - Ymparisto.fi

9. tammikuu 2020 ... BROILERIKASVATTAMON LAAJENTAMINEN, HUITTINEN. HANKE. Agroset Oy, broilerituotannon laajentamishanke, Huittinen. HANKKEESTA ... viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti ...

Ympäristö - VTT

Liero. (Lumbricidae). Eisenia sp. Toksisuus, kuolema, biomassa. 14 vrk ... 2553 Kimmo K. Mäkelä, Jouni Huopana, Tomi Seppänen, Jari Ulkuniemi, Markku.

jä met - ymparisto.fi

3. elokuu 2012 ... vedenlämmitin tuottaa tarvittaessa lämmintä vettä lämmönvaihtimiin ... vattu kappaleessa 4) vaikutusarvioinneissa huomioitiin vain ne, joilla ...

TUU-12-073 TUU-12-075 - Ymparisto.fi

Manamansalon geomorfologinen kartta 1:50000 ja oheislukemisto geomorfologiseen karttaan. Oulun yliopisto, Oulujärven tutkimusasema. 24 s. liitekartta.

TUU-04-007 - Ymparisto.fi

Geologia. Vehoniemenharju on kahden suurjärven, Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjuselänne. Harjun laki nousee noin 60 metriä järvien pintaa ...

osa 1-127.pdf - Ymparisto.fi

5. syyskuu 2008 ... Sahavaaran ja Tapulin rautamalmikaivoksia Pajalassa, Ruotsissa ja Hannukaisen rautamalmikaivosta ... soita ja Rautujärvi. Pidemmällä ...

23 -02- zc;3 /aA - ymparisto.fi

21. maaliskuu 2018 ... Suomen luonnonsuojeluliiton Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Uudenmaan piiri toteavat yva- arviointiohjelmasta seuraavaa. Yleistä.

Nurmo - Ymparisto.fi

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä – Nurmo, ... Nurmon kunnanvirasto (Keskustie 7, Nurmo). Muistutukset ... Toivola (vanha apteekki), Nurmo.

Vesivisio - Ymparisto.fi

20. syyskuu 2017 ... vesistövisiokohdetta: Iijoki, Iisalmen reitti ja Kokemäenjoki ... Pirkanmaan liitto: Karoliina Laakkonen-Pöntys ja Iris Havola (vara). ▫ VARSELY: ...

Vambio - Ymparisto.fi

Asko Ritakallio. Vampulan kunnanhallituksen pj. Forsman Matti ympäristösihteeri, Huittisten kaupunki. Martin Ylikännö. Vambio Oy. Kaisa Suvilampi. Watrec Oy.

Idänkurho - ymparisto.fi

Idänkurho on monivuotinen ja mykerökukkainen kas- vi. Se kukkii vain kerran ja kuolee kukittuaan. Huo- maamattomasta, noin 20–30 cm leveästä lehtiruusuk-.

Kanax Oy - Ymparisto.fi

4. maaliskuu 2013 ... Mynämäen kanalalaajennus – Ympäristövaikutusten ... Rehu ja vesi . ... Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelman (AIRIX Ympäristö Oy, ...

Untitled - ymparisto.fi

28. joulukuu 2010 ... mättömiä mökkejä. Mökit ovat osa liiketoimintaa, jonka merkitys tulee ... Mielipiteessä M64 (Pro Huhmari ry) todetaan, että Huhmarin alueella.

Moduuli 1 - ymparisto.fi

saman verran, kuin monella afrikkalaisella on käytettävissä päivää kohden. ... Veden kulutus eri maissa litraa/vuorokausi/ henkilö: Australia 493 L, Kambodza 15 ...

Kourukinnassammal - Ymparisto.fi

23. joulukuu 2011 ... mm) pituinen lahopuulla kasvava maksasammal. Sitä tavataan usein erillisinä pieninä kasvustolaikkuina tai harvakseltaan muiden sammalten ...

yva-kuulutus - ymparisto.fi

Oulun kaupungin Oulu 10-palvelupiste, Torikatu 10 ja Kaijonharjun kirjasto, Kalevalantie 5, Ou- lu. • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu.

Vuoripussisammal - ymparisto.fi

kasvuinen ja useimmiten haaraton maksasammal. Se on harvalehtinen vuosikasvaintensa ala- ja keskiosista. Latvassa lehdet ovat kimppuna ja alempia lehtiä ...

neste oil oyj - Ymparisto.fi

5. syyskuu 2008 ... Ylijäämä johdetaan jätevesilaitokselle. (rikkivety max 5 ppm ja ... Rakennustarvikkeet tuodaan alueelle maa- ja merikuljetuksina. Isokokoiset ...

18.12.2008 - ymparisto.fi

18. joulukuu 2008 ... Laitosalueen omistaa Erkki Karila, joka on 1.6.2005 tekemällään sopimuksella vuokrannut tilan Reteko Oy:lle. Kaikkien kiinteistöllä olevien ...

Lausunnot - ymparisto.fi

olevalle Iouhosalueelle; Isosuo Maskussa, Hujala Ruskolla ja Vaiste Turussa. ... Masku ja Rusko ovat kasvavia kuntia aivan Turun ... Mikäli reklamaatio tulee.

Miljötillstånd - ymparisto.fi

Helsingholmen A. Andersson. 78 000 kg. Hitis Forell. 95 000 kg. Busö Lax, Asken ja Busö. 100 000 kg. Totalt: 548 000 kg. Tillväxten på odlingarna (egna och ...

YVA-arviointiselostus - ymparisto.fi

16. syyskuu 2016 ... Yhteyshenkilöt: Kari Kärkkäinen. Sami Ora ... vina jätteinä ovat romuajoneuvot, renkaat sekä sähkö- ja elektroniik- karomu. Jätteiden ...

Pori - Ymparisto.fi

500 metrin lievevyöhykkeellä vuoden 2010 kaupunkiseututaajamista. Oulu. Lahti. Jyväskylä. Pori ... taajaman ulkopuolinen vyöhyke. 0 %. 10 %. 20 %. 30 %.

ympäristömeluselvitys - ymparisto.fi

4. heinäkuu 2016 ... Ympäristömelumittauk- sessa peruutussummeri oli vaimeasti kuultavissa mittauspisteelle 1. Peruutussummerin ääntä ei normaalisti pidetä ...

Mäntsälä - Ymparisto.fi

15. toukokuu 2017 ... Ryhmä 10 (mäntämoottori helikopterit, R44). Ryhmä 11 (turbiinimoottori helikopterit, MD500). Näiden koneiden äänenpainearvoiksi otettiin ...

patoposti - Ymparisto.fi

Seinäjoella. Lisätietoa päivistä ... Harjoitus toteutettiin kartta- ja johtamisharjoituksena kunkin ... Asuntomessut 2016 rakennettiin Kyrkösjärven rantaan.

liitteet - ymparisto.fi

Yleiskaava 2010. Turun ja Kaarinan kaupungit. 2004. Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava. Varsinais-Suomen liitto. 2004. Turun kaupunkiseudun maakunta-.

Sodankylä - Ymparisto.fi

tunturikoivikoiksi ja edelleen puuttomiksi paljakka-alueiksi. Lyhyen kasvukauden ja ... varrella kaiverruksia tai pilkkoja. Lapin paliskunnan alueella ovat sijanneet ...