tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet - Oulun kaupunki

laitos, sosiaali- ja terveystoimesta päivähoito, kotona asu- mista tukevat palvelut ... aikaan lähetettiin sähköinen kysely (zef-analysointi-työ- ... vätoiminta, avustaminen asioinneissa, lähetti, talonmies- ... 3. Kartoituksen tulokset - Oulun kaupunki ...

tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet - Oulun kaupunki - Asiaan liittyvät asiakirjat

tilapäisen ja avustavan työvoiman tarpeet - Oulun kaupunki

laitos, sosiaali- ja terveystoimesta päivähoito, kotona asu- mista tukevat palvelut ... aikaan lähetettiin sähköinen kysely (zef-analysointi-työ- ... vätoiminta, avustaminen asioinneissa, lähetti, talonmies- ... 3. Kartoituksen tulokset - Oulun kaupunki ...

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun ... - Porin kaupunki

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Porin perusturvakeskus järjestää lapsiperheiden tila- päistä kotipalvelua palvelusetelillä yhteistoiminta-alueensa (Pori, ...

Työvoiman tarve ja rekrytointi – webinaari - Oulun kauppakamari

TE-toimisto, Oulu, 14.01.2020. Maria Juurikka, Oulun kauppakamari. Page 2. ➢ Yhdessä yritysten puolesta vuodesta 1918. 2 ... 11% Rakennusalan yrityksiä.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi - Jultika - Oulun yliopisto

2. lokakuu 2015 ... SUSANNA SAKKO. ULKOMAISEN TYÖVOIMAN. REKRYTOINTI. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi kuntasektorin toimintatavoista ja ...

Tutkijan kokonaispalkka ja tutkimusta avustavan ... - HUS

Työkokemuslisä (KVTES Luku II 12 §). Lomakorvaus sisältyy vuosikulujen laskentaan (kerroin 12,6). Henkilösivut 24 % (henkilökulukerroin 1,24). Akateemiset ...

PDF: Tutkijan kokonaispalkka ja tutkimusta avustavan ... - HUS

Työkokemuslisä (KVTES Luku II 12. §). Lomakorvaus sisältyy vuosikulujen laskentaan (kerroin 12,6). Henkilösivut 24 % (henkilökulukerroin 1,24) kerroin. 1,5.

Oulun seutu OULUN SEUDUN VIRKISTYS - Oulun kaupunki

31. toukokuu 2010 ... Museovirasto, Paksukumi-Team (maastopyöräilijät), ABC Ratsastajat ry, Ratsastuskeskus Virpitallit, Oulun Matkailumarkkinointi, veneilijät,.

Oulun seudun ja Oulun kaupungin asumistutkimus ... - Oulun kaupunki

Oulun seudulla on pitkään tehty kuntien välistä yhteistyötä maankäytön ja asumisen suunnittelussa. Edellinen asukasbarometri laadittiin seudullisena vuonna ...

hankesuunnitelma hoitotyötä avustavan robotin ... - Theseus

varsissa on pienet työkalut ja tähystyskamera. Näin ei tarvitse avata potilasta kovin paljon. Robotti suorittaa pieniä liikkeitä, joita lääkäri tekee toisessa mitta-.

Tilapäisen tulityön suorittaminen - Technobothnia

Tulityövartija ja jälkivartiointi . ... estämiseksi. 6. tulityön tekijän sekä tulityövartijan tulee varmistaa, että luvassa edellytetyt toimenpiteet turvallisuuden ...

Tilapäisen anniskelualueen perustaminen tapahtuman ... - Theseus

kutsuvierasteltan anniskeluvastaavat. Kutsuvierasteltassa oli myynnissä ... Kutsuvierasteltan anniskeluvastaavaa tarvittiin. Mallasrastilla. 9 Loppupäätelmät.

kotkan kotihoidon tilapäisen asiakkaan toimintakyvyn ... - Sotergo

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Kotkan kotihoidon tilapäisen ... eeseen kirjataan hammashoitola, johon asiakkaalla on hoitosuhde, ...

oulun seudun elinkeinorakenne 1997−2006−2020 - Oulun kaupunki

Yli 50 henkilön rakennusalan yritykset sijaitsevat Oulussa (kartta 4). Tukku- ja vähittäiskaupan alaan (G) kuuluu kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa.

Oulun kaupungin koirapalvelujen kehi 2014-2039 ... - Oulun kaupunki

muassa agility, kaverikoiratoiminta, koiranäyttelyt, koiratanssi, metsästys, totte- ... 53 880. 0 €. 10 776. 8. 1347. 900-6100. - x. -. 5. Ladut 1. Kouvola. 43 726. 0 € ... 2017. Kotimetsä. Kaakkuri. Metsokangas x. 2018. Niittyvillanpuisto. Pateniemi.

Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden ... - Oulun kaupunki

Säkkilä. Kuittikenttä. Myllymännikkö. Kumiaiskangas. Ratikaisenhaka. Hommalanmetsä. Korpela. Reini. Miiluranta. Pynnö. Palva. Hevonperse. Jänisaro. Säikkä.

Hampurilaisten laatu Oulun seudulla 2009–2010 - Oulun kaupunki

teena oli selvittää ravintoloissa, huoltoasemilla ja grilleiltä tarjoiltavien hampurilaisten mikrobiologista laa- tua sekä omavalvonnan toimivuutta. Lisäksi ...

Oulun Nuorten Edustajisto Pöytäkirja Kokous 5/19 ... - Oulun kaupunki

6. toukokuu 2019 ... Noora Mäkinen esitteli Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 6/2019 päätetyn § 61 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimenpiteet ...

Oulun työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen ... - Oulun kaupunki

12. huhtikuu 2019 ... FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.4.2019. P37234. © Oulun kaupunki ... Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy. Ylikiimingin ...

Oulun seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset - Oulun kaupunki

7. lokakuu 2014 ... Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä ... mukaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja toteutetaan asuntotarpeen edellyttämä määrä.

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous Aika ... - Oulun kaupunki

7. lokakuu 2019 ... Muut: Rajala Lyly Kaupunginhallitus. Koistinen Antti Yhteisötoiminta poissa. Rytky Sirpa Hyvinvointipalvelut. Maaninen Tatu, Viestintä poissa.

Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2017 - Oulun kaupunki

Oulun Sivakka Oy. Jukka Kokkinen, asuntotoimen- päällikkö, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Tiina Korhonen, toiminnanjohtaja, Oulun. Palvelusäätiö.

Oulun seudun ympäristön tila 2014 - Oulun kaupunki

Pro Agria Oulu ja Oulun maa- ja kotitalo- usnaiset. ve- ja sulfidipitoiset alueet. Paikalliset tahot ovat toteuttaneet ve- siensuojelu- ja vesien kunnostushankkeita.

Päiväkotien sisäilmasto ja hygieeniset olot Oulun ... - Oulun kaupunki

ja päiväkotivalvontaa tekevät terveystarkastajat. ... centers in the Oulu region as the group sizes increase ... Työn tilaajana toimi Oulun seudun ympäristötoimi.

Oulun Nuorten Edustajisto Pöytäkirja Kokous 2/19 ... - Oulun kaupunki

18. helmikuu 2019 ... Mauno Murtoniemi on kysynyt, onko esteellinen, koska toimii Kastellin lukiossa opettajana. Ei estettä. Päätös: Päätetään kummit seuraavassa ...

Salaattien laatu Oulun seudulla 2015 - Oulun kaupunki

Kesäkurpitsa-retikka-salaatti (irto). Hyvä. 4. 4. 4 ... Ei todettu. <10. 1056-1 Jäävuori-kesäkurpitsa-maissisalaatti (irto) ... Pikkelsi-pastasalaatti (irto). Hyvä. 4. 4. 4.

Kasvisten mikrobiologinen laatu Oulun seudulla ... - Oulun kaupunki

rusteella viisi (6 %) näytettä, kiinankaali, tomaattilohkot, porkkanaraaste, vihersalaatti ... pestään porkkanat runsaalla vedellä ennen käyttöä, mikäli ne tarjotaan ...

Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013 - Oulun kaupunki

17. kesäkuu 2013 ... Oulussa on tarvetta pienille asunnoille, erityisesti kaupungin keskustassa ... KOY Simppulanhaka Oy: omistaa Haukiputaan alueella sijaitsevat kiinteistöt ... vapaata huoneistoa ja Oulun Sivakka Oy vuokraa ja hallinnoi 5 184 ...

Oulun kaupungin talousarvio 2017 ja -suunnitelma ... - Oulun kaupunki

10. lokakuu 2016 ... syn edetessä. Oulun kaupungissa on tapahtunut elinkeinoelämän raken- nemuutos, jolla on ollut vaikutusta ansiovero- ja yhteisö- verotuloihin.

Liminka–Oulu kaksoisraide ja Oulun kolmioraide ... - Oulun kaupunki

7. joulukuu 2010 ... Limingan liikennepaikan eteläpäästä km 727 800 ja päättyy Oulun ratapihan eteläpäähän noin ... Meijeri toimi vuodesta 1912 vuoteen 1922.

Vuosikertomus 2017 - Liikelaitos Oulun Tilakeskus - Oulun kaupunki

31. joulukuu 2017 ... Jukka Latva-Rasku. Jorma Taivaloja. Marja Lähde. Kaupunginhallituksen edustaja. Matias Ojalehto. Kaupunginhallituksen varaedustaja.

Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen - Oulun kaupunki

la keskustan saavutettavuutta pyörällä, keskusta-alueen läpikulkuyhteyksiä ja pyöräilyn ... teisten rengastelineiden käyttöä, koska ne eivät tue pyörää riit- tävästi ...

Oulun kaupungin talousarvio 2016 ja -suunnitelma ... - Oulun kaupunki

9. lokakuu 2015 ... taa monikulttuurisuus elämäämme ja tuo lisää kansain- välisyyttä myös ... 7.9.2015 ja sitä esiteltiin yleisöti- laisuuksissa keskustassa ...

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020-2024 - Oulun kaupunki

27. tammikuu 2020 ... laajentamalla kotitalousvähennys yhtiömuotoisiin ... ta mm. Kaukovainiolle, Ranta-Toppilaan ... väylän ruoppaus parantavat merikuljetus-.

Oulun kaupungin talousarvio 2015 ja -suunnitelma ... - Oulun kaupunki

1. tammikuu 2015 ... misteillä reilusti yli sata asemakaavahanketta, joista val- ... 290 400 (1. 293 100 (1. Ensihoidon tehtävät, joista. A-B. C-D. 29 921. 9 761. 20 160.

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2018–2022 - Oulun kaupunki

18. huhtikuu 2017 ... Ouluun valmistuneet asunnot vuosina 2012-2016. 0. 500 ... asunnot. (AO). Rivi- ja pientalo- asunnot. (AR, AP). Kerrostalo- ... Lipporanta. T. 378.

Business Oulun toimenpideohjelma 2019-2026 - Oulun kaupunki

21. tammikuu 2019 ... Nuorisotyöttömyys- aste. Min 2 kpl. Käynnistyneet. Horizon2020 tai muut EU-rahoitetut kansainväliset yhteistyöhankkeet. 15 M€. Oulun seudun.