Sosiaali- ja terveyden- huollon sähköisen asioinnin hankkeet ...

7. syyskuu 2011 ... Kansalaisen sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi ovat olennainen osa ... johonkin sosiaalihuollon palveluun (pääosin päivähoito, joissain myös toimeentulo ... Oulun kaupunki, koordinaatio, Oulun Seutu, Oulunkaari ja Koi- ...

Sosiaali- ja terveyden- huollon sähköisen asioinnin hankkeet ... - Asiaan liittyvät asiakirjat

Sosiaali- ja terveyden- huollon sähköisen asioinnin hankkeet ...

7. syyskuu 2011 ... Kansalaisen sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi ovat olennainen osa ... johonkin sosiaalihuollon palveluun (pääosin päivähoito, joissain myös toimeentulo ... Oulun kaupunki, koordinaatio, Oulun Seutu, Oulunkaari ja Koi- ...

Sosiaali- ja terveyden- huollon päivystystoimin- nan ... - Valvira

6. elokuu 2018 ... ratkaisuja hoitoaikojen lyhentämiseksi. Osassa yksikössä on jo ... Pohjois-Kymen sairaala. 38. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. 39. ... Miten varmistetaan tutkimustuloksista ilmoittaminen potilaalle? Kenelle tutkimustu-.

Sosiaali- ja terveyden huollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät - Julkari

Kirsi-Marja Remes. Tietosuojavastaavan puheenvuoro CA- ... kuolinsyy työikäisten naisten ja miesten keskuudessa. [2] Päihderiippuvuuden aiheuttamia saira-.

Sosiaali- ja terveyden- huollon päivystys Suomessa 2011 - Julkari

48. Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011. THL – Raportti 30/2012. KYS erityisvastuualue. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiiri on ...

SÄHKÖISEN ASIOINNIN SÄHKÖ ASIOI

saa tuoda mukanaan. Tietokoneita on rajallinen määrä, joten saavuthan ajoissa. Yhteystiedot: Anu Salmela, Projektipäällikkö, Omnia | Espoon työväenopisto p.

Sähköisen asioinnin muutokset - Maanmittauslaitos

16. huhtikuu 2018 ... Hakea tietoja Maanmittauslaitoksen rekistereistä. Saattaa ... Kirjaamisasiat, Kiinteistötoimitukset ... Osta kiinteistöösi liittyviä otteita ja ... Sähköinen kiinteistökauppa ensisijainen tavoite ... [email protected]

Sähköisen asioinnin ja tietomallien hyödyntäminen ...

Tästä hyvänä käytännön esimerkkinä on Vantaan rakennusvalvonnan antama asiantuntija-apu Sipoon, Porin, Lohjan ja Järvenpään rakennusvalvontojen kanssa.

Siltamäen huollon RK-hankkeet, toteutussuunnittelun INFO 1, 23.4 ...

18. huhtikuu 2019 ... Insinööritoimisto TeknoPlan Oy: • Vuonna 2005 perustettu linjasaneerausten sekä muun korjausrakentamisen hanke- ja.

sähköisen asioinnin / virastoasioinnin kehittäminen ... - Theseus

7. huhtikuu 2016 ... pielisverkko.fi-sivustolla, sekä lähetettiin. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköposteihin sekä Pohjois-Karjalan ...

Sähköisen asioinnin ohjeet - Helsingin kaupunki

13. tammikuu 2020 ... Palvelujen / lomakkeiden kuvaukset Asiointi.hel.fi –sivuilla. 20.-21. Lomakkeet. 22.-23. ... Terveydenhuollon viestit eivät näy asiointikansiossa.

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman ... - THL

THL:n ja Oulun kaupungin yhteistyönä toteutetussa hankkeessa rakennettiin työ- ... toimenpiteiden määrä sekä työtehtäviin kulunut aika. Tutkimusten ... omahoito-ohjeiden ja välineiden, sähköisen asioinnin tarjonta sekä ... Varaa ajan lääkärin.

Luonnonvarakeskuksen sähköisen asioinnin, Tassu -palvelun ...

9. helmikuu 2017 ... Tiedot ovat ensi sijassa tarjolla Riistahavainnot.fi- palvelun kautta, muussa tapauksessa karkeistettuja havaintotietoja voidaan luovuttaa ...

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen sähköisen asioinnin ohje

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen sähköisen asioinnin ohje ... Valikko tulee näkyviin vasta, kun tietosi on tallennettu Turun asiakastietojärjestelmään ...

SADe-sote – sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 1.0 - Julkari

30. marraskuu 2015 ... ajanvaraus, sähköinen yhteydenottolomake. • Laatutiedot, kuten: palveluiden saatavuus, erikoissairaanhoidon vaikuttavuus, potilasturvalli- suus ...

1 (2) 18 vuotta täyttäneen sähköisen puolesta-asioinnin ... - Eksote

21. helmikuu 2020 ... 53130 Lappeenranta www.eksote.fi. 18 vuotta täyttäneen sähköisen puolesta-asioinnin ehdot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote).

kodin sähköisen asioinnin ja tietoturvan kehittäminen ... - Theseus

17. toukokuu 2014 ... minen voi aiheuttaa suurta vahinkoa yksittäiselle kansalaiselle. Sähköinen asiointi on ... Kansalaisen asiointitili on tarkoitettu viranomaisen ja kanasalaisen väliseen sähköi- seen viestintään ... Roskaposti huijaus. Paperisten.

Sähköisen asioinnin onnistuminen Mikkelin ja Pyhäselän ... - Theseus

Jokainen laitos muokkasi itse ohjeet luvan hakemisesta ja muista käytännön toteutuksista. (Karvinen 2017.) Page 9. 9. Laitteiden käyttöä pilotoinnissa valvottiin ...

Verivalmisteiden tilaus-toimitusketjun sähköisen asioinnin ... - Theseus

Veripalvelussa työskentelee noin 500 henkilöä, joista suurin osa verenluovutus- ja tuotanto- prosessissa. ... Kaavio avataan seuraavassa toiminteiksi.

Sähköisen asioinnin käytön kehittäminen - Case ... - Theseus

Te-palveluiden omat sivut (www.te-palvelut.fi) tarjoaa tietoa mm. työpaikoista, työnhausta työvoimakoulutuksista, yrittäjyydestä, opiskelusta työttömyysetuu- della ...

terveyden- huollon korjaussarja - Mynewsdesk

12. heinäkuu 2016 ... Minun visiossani potilas pääsee tilanteeseen, jossa hä- nestä sekä ... Hämeenlinnassa kehitetty minunterveyteni.fi-pal- velu surffaa nyt ...

joustava potilaan hoitomalli suun terveyden- huollon ... - Theseus

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Oulun kaupunki ja se on tehty yhteistyössä Oulun ... ammattilaisia ovat hammaslääkäri ja hammashoitaja sekä suuhygienisti.

ajattelimme terveyden- huollon uudella tavalla - Coronaria Työterveys

1. syyskuu 2017 ... Oulu, sammakkotalona tunnetussa rakennuksessa. ... Kansankadun sekä arkistonkadun puolella heti rakennuksen takana on Oulun kaupungin ...

SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLTOHENKILÖSTÖN ...

12. tammikuu 2016 ... ... www.valvira.fi). Työnantajan tulee varmistua siitä, että kaikilla rekry- ... https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66756/978-951-44-8458-.

Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja ... - Finlex

alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa alkoholilaki 14 § 1 mom. 2 300 € ! alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen alkoholilaki 14 § 3 ...

Työnantajan päiväraha-asioinnin muutokset 12.1.2019 - Kela

8. tammikuu 2019 ... Suostumuksen antaneen työnantajan on tarkistettava Kelan päätökset ... Etuus maksetaan työnantajan Kelaan ilmoittamalle pankkitilille, jota.

1 (2) 18 vuotta täyttäneen puolesta asioinnin ehdot 15.10 ... - Eksote

15. lokakuu 2013 ... tipalvelun (Hyvis.fi) välityksellä. Terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa puolesta asioiva henkilö saa katseluoikeuden mm. diagnoosien ...

18-vuotta täyttäneen puolesta-asioinnin sopimus Etelä ... - Eksote

1. joulukuu 2014 ... sähköisen puolesta asioinnin valtakirja ilmoittamalla siitä Eksotelle. Valtuutan yllä ... asiointipalvelun välityksellä(Hyvis.fi). Terveyteen ja ...

18-vuotta täyttäneen puolesta-asioinnin sopimus Etelä-Karjalan ...

1. joulukuu 2014 ... Valtuutan yllä mainitulle henkilölle asiakastietojeni (asiakas‐ ja potilastiedot) katseluoikeuden sähköisen asiointipalvelun välityksellä(Hyvis.fi).

Huollon vastaanottotarkastuksen standardointi - Theseus

23. marraskuu 2015 ... tuksena oli tuottaa Toyota Auto Finland Oy:lle ideaalinen huollon vastaanottomalli, kehittää korjaamon ... (TGB Visual Safety Report: 1.).

Huollon prosessikuvausten ja dokumentoinnin ... - Theseus

24. toukokuu 2013 ... Prosessikartta auton huolto ja korjaus (Toimintaprosessien ... nosturin tiedot (tiedot ovat haettu rekisterinumerolla haku-kentästä) jo valmiiksi ja ...

Pumppaamoiden huollon tärkeys - Core

5. helmikuu 2018 ... Avainsanat pumppaamo, huolto, perusvesi, jätevesi, viemäri ... Tarjouskilpailuissa kilpailuttaja valitsee hinta-laatusuhteen mukaisesti parhaiten.

emo yleishyödylliset hankkeet - EMO ry

31. joulukuu 2008 ... Riihimäen Seudun Kennelkerho ry, Koirien kilpailu- ja koulutuskeskuksen rakentamishanke, 1.8.2008-30.7.2011. Hausjärvelle rakennetaan ...

TEKNISEN HUOLLON ALUEVARAUKSET - Vantaan kaupunki

10. toukokuu 2004 ... Selvitys pitää sisällään eri teknisen huollon aluevarausten ... Kiinteistö Oy Kehäsuora ja Hakunilassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Itäkehä. Vantaan.

winteve – huollon tukipalvelut ja koulutustarpeet ... - Theseus

Kärkkäisen varikko, Ylivieska. Huoltohenkilökunta ei ole saanut sähköautoihin liittyvää koulutusta, eikä käytössä ole sähkö- autoihin liittyviä tukipalveluita.

Yhdyskuntateknisen huollon nykytilaselvitys 2014 - Tampereen ...

www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/yleiskaavoitus ... haastattelemalla Tampereen yhdyskuntateknisen huollon eri ... Sisäampumaradat eivät edellytä.

Kotkatsaaren kunnallistekniikan ja vesi- huollon ... - Puumala

24. tammikuu 2019 ... tavan kaava-alueen jätevedet tulevat viettoviemärin kautta. Kolmas jätevedenpumppaamo on. Norppapolun ja Maijanranta-kadun risteyksessä.